Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Ενημέρωση για τον κορωνοϊό σε επίπεδο ΕΕ

Σημαντική πληροφόρηση στα ελληνικά για τα στοιχεία και τη δράση της Eυρωπαϊκής Ένωσης προς αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ:

 

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Ενημέρωση για τον κορωνοϊό σε επίπεδο ΕΕ

Σημαντική πληροφόρηση στα ελληνικά για τα στοιχεία και τη δράση της Eυρωπαϊκής Ένωσης προς αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ:

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo