Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα, 15 Ιουνίου 2020, τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Re-Open EU», η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να προγραμματίζουν με σιγουριά τα ταξίδια τους και τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι και μετά το πέρας του καλοκαιριού, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τη δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας, όπως η φυσική αποστασιοποίηση ή η χρήση μάσκας, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες.

Η πλατφόρμα «Re-Open EU» είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές της 13ης Μαΐου, με σκοπό να βοηθήσει την επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού με ασφάλεια, τηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία. Η «Re-open EU» θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε μία πλατφόρμα.  Θα επιτρέψει στους πολίτες να αναζητούν ειδικές ανά χώρα πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέσω διαδραστικού χάρτη, παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τους επισκέπτες στη χώρα.

Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη από υπολογιστές κινητά ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Re-open EU»: https://reopen.europa.eu/. Η «Re-open EU» και οι πληροφορίες διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα δεν είναι εξαντλητικές και οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προτού ταξιδέψουν.

 «Re-Open EU», η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να προγραμματίζουν με σιγουριά τα ταξίδια τους και τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι και μετά το πέρας του καλοκαιριού, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τη δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας, όπως η φυσική αποστασιοποίηση ή η χρήση μάσκας, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες.

Η πλατφόρμα «Re-Open EU» είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές της 13ης Μαΐου, με σκοπό να βοηθήσει την επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού με ασφάλεια, τηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία. Η «Re-open EU» θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε μία πλατφόρμα.  Θα επιτρέψει στους πολίτες να αναζητούν ειδικές ανά χώρα πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέσω διαδραστικού χάρτη, παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τους επισκέπτες στη χώρα.

Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη από υπολογιστές κινητά ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Re-open EU»: https://reopen.europa.eu/. Η «Re-open EU» και οι πληροφορίες διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα δεν είναι εξαντλητικές και οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προτού ταξιδέψουν.

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα, 15 Ιουνίου 2020, τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Re-Open EU», η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να προγραμματίζουν με σιγουριά τα ταξίδια τους και τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι και μετά το πέρας του καλοκαιριού, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τη δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας, όπως η φυσική αποστασιοποίηση ή η χρήση μάσκας, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες.

Η πλατφόρμα «Re-Open EU» είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές της 13ης Μαΐου, με σκοπό να βοηθήσει την επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού με ασφάλεια, τηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία. Η «Re-open EU» θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε μία πλατφόρμα.  Θα επιτρέψει στους πολίτες να αναζητούν ειδικές ανά χώρα πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέσω διαδραστικού χάρτη, παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τους επισκέπτες στη χώρα.

Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη από υπολογιστές κινητά ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Re-open EU»: https://reopen.europa.eu/. Η «Re-open EU» και οι πληροφορίες διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα δεν είναι εξαντλητικές και οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προτού ταξιδέψουν.

 «Re-Open EU», η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να προγραμματίζουν με σιγουριά τα ταξίδια τους και τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι και μετά το πέρας του καλοκαιριού, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σύνορα, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τη δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας, όπως η φυσική αποστασιοποίηση ή η χρήση μάσκας, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες.

Η πλατφόρμα «Re-Open EU» είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές της 13ης Μαΐου, με σκοπό να βοηθήσει την επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού με ασφάλεια, τηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες προφυλάξεις για την υγεία. Η «Re-open EU» θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε μία πλατφόρμα.  Θα επιτρέψει στους πολίτες να αναζητούν ειδικές ανά χώρα πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέσω διαδραστικού χάρτη, παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τους επισκέπτες στη χώρα.

Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη από υπολογιστές κινητά ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Re-open EU»: https://reopen.europa.eu/. Η «Re-open EU» και οι πληροφορίες διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα δεν είναι εξαντλητικές και οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προτού ταξιδέψουν.

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo