Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Το Υπουργείο Γεωργίας χαιρετίζει τη συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση της άτυπης δικοινοτικής ομάδας για το «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η δημιουργία της άτυπης δικοινοτικής ομάδας προβλέπεται τόσο από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 591/2021, βάσει του οποίου το χαλλούμι καταχωρήθηκε ως ΠΟΠ,  όσο και από την Εκτελεστική Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 586/2021 για τη διέλευση προϊόντων ζωικής προέλευσης από την Πράσινη Γραμμή.

Η εν λόγω ομάδα, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του παραγωγικού και εμπορικού Κλάδου, χωρίς να έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, θα παρακολουθεί και θα ανταλλάζει απόψεις και εμπειρίες για τη λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης της διέλευσης του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ΠΟΠ διαμέσου της Πράσινης Γραμμής καθώς και άλλες πτυχές που αφορούν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι, για να μπορέσουν τα προϊόντα που παράγουν οι τουρκοκύπριοι παραγωγοί να διέλθουν της Πράσινης Γραμμής, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές παρασκευής του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ΠΟΠ. Θα πρέπει επίσης να πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία και Υγεία των ζώων, όπως αυτά προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η τήρηση των πιο πάνω προνοιών θα ελέγχεται από ειδικό μηχανισμό ελέγχου που έχει εγκαθιδρύσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) έχει ήδη λάβει την πρώτη αίτηση από τουρκοκυπριακή τυροκομική επιχείρηση για ένταξη στο σύστημα και ελέγχου ΠΟΠ.

Με την καταχώριση του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ως ΠΟΠ, για πρώτη φορά από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, εφαρμόζεται με συγκροτημένο τρόπο το Κοινοτικό Κεκτημένο σε ολόκληρη την Κύπρο, με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την εποπτεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΥΓΑΑΠ θεωρεί την περίπτωση του χαλλουμιού ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα, όπου όλοι οι παραγωγοί της Κύπρου μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κύπρο.

 

07.04.2022

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Το Υπουργείο Γεωργίας χαιρετίζει τη συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση της άτυπης δικοινοτικής ομάδας για το «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η δημιουργία της άτυπης δικοινοτικής ομάδας προβλέπεται τόσο από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 591/2021, βάσει του οποίου το χαλλούμι καταχωρήθηκε ως ΠΟΠ,  όσο και από την Εκτελεστική Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 586/2021 για τη διέλευση προϊόντων ζωικής προέλευσης από την Πράσινη Γραμμή.

Η εν λόγω ομάδα, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του παραγωγικού και εμπορικού Κλάδου, χωρίς να έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, θα παρακολουθεί και θα ανταλλάζει απόψεις και εμπειρίες για τη λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης της διέλευσης του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ΠΟΠ διαμέσου της Πράσινης Γραμμής καθώς και άλλες πτυχές που αφορούν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι, για να μπορέσουν τα προϊόντα που παράγουν οι τουρκοκύπριοι παραγωγοί να διέλθουν της Πράσινης Γραμμής, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές παρασκευής του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ΠΟΠ. Θα πρέπει επίσης να πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία και Υγεία των ζώων, όπως αυτά προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η τήρηση των πιο πάνω προνοιών θα ελέγχεται από ειδικό μηχανισμό ελέγχου που έχει εγκαθιδρύσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι η Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) έχει ήδη λάβει την πρώτη αίτηση από τουρκοκυπριακή τυροκομική επιχείρηση για ένταξη στο σύστημα και ελέγχου ΠΟΠ.

Με την καταχώριση του προϊόντος «Χαλλούμι» (Halloumi) / Hellim» ως ΠΟΠ, για πρώτη φορά από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, εφαρμόζεται με συγκροτημένο τρόπο το Κοινοτικό Κεκτημένο σε ολόκληρη την Κύπρο, με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την εποπτεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΥΓΑΑΠ θεωρεί την περίπτωση του χαλλουμιού ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα, όπου όλοι οι παραγωγοί της Κύπρου μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κύπρο.

 

07.04.2022

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo