Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού και Νεολαίας

O Υπουργός, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, συναντήθηκε, σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», με την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel, στο πλαίσιο του Democracy Forum, στο οποίο ήταν επίσημη προσκεκλημένη.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί βάσει του επόμενου Στρατηγικού Πλαισίου για Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και οι πολιτικές που υλοποιούνται βάσει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στις στρατηγικές δράσεις που προωθούνται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως: η σταδιακή επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, το Έργο αντιστοίχισης των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες απασχόλησης και την αγορά εργασίας, η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και η ενίσχυση των υποδομών, καθώς και της ετοιμότητας όλων των σχολικών μονάδων για την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Ενημέρωσε, επίσης, την Επίτροπο για τον σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-2027.

Στη συνέχεια, ο κ. Προδρόμου παρουσίασε τις ενέργειες που γίνονται για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, κάνοντας λόγο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, τη δημιουργία «Πράσινων Σχολείων» -με έμφαση τόσο σε έργα σχολικών υποδομών όσο και στο περιεχόμενο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- και για τη διαμόρφωση του Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.

Η Επίτροπος Γκάμπριελ και ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκαν, επίσης, στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο Υπουργός επισήμανε ότι η Κύπρος ενθαρρύνει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας, στηρίζοντας την πρωτοβουλία με οικονομική ενίσχυση στα πανεπιστήμια που εντάσσονται στα Δίκτυα Πανεπιστημίων.

Ακολούθως, ο κ. Προδρόμου παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την υποδοχή μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία, με ιδιαίτερη αναφορά στο σχέδιο για την ένταξη και στήριξη μαθητών και μαθητριών από την Ουκρανία.

Τέλος, έγινε συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Κύπρος αξιοποιεί το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», όπως και για τις βασικές προτεραιότητες του Νέου Προγράμματος Εργασίας για τον Αθλητισμό.


06.05.2022

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού και Νεολαίας

O Υπουργός, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, συναντήθηκε, σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», με την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel, στο πλαίσιο του Democracy Forum, στο οποίο ήταν επίσημη προσκεκλημένη.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί βάσει του επόμενου Στρατηγικού Πλαισίου για Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και οι πολιτικές που υλοποιούνται βάσει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στις στρατηγικές δράσεις που προωθούνται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως: η σταδιακή επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, το Έργο αντιστοίχισης των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες απασχόλησης και την αγορά εργασίας, η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και η ενίσχυση των υποδομών, καθώς και της ετοιμότητας όλων των σχολικών μονάδων για την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Ενημέρωσε, επίσης, την Επίτροπο για τον σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-2027.

Στη συνέχεια, ο κ. Προδρόμου παρουσίασε τις ενέργειες που γίνονται για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, κάνοντας λόγο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, τη δημιουργία «Πράσινων Σχολείων» -με έμφαση τόσο σε έργα σχολικών υποδομών όσο και στο περιεχόμενο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- και για τη διαμόρφωση του Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.

Η Επίτροπος Γκάμπριελ και ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκαν, επίσης, στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο Υπουργός επισήμανε ότι η Κύπρος ενθαρρύνει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας, στηρίζοντας την πρωτοβουλία με οικονομική ενίσχυση στα πανεπιστήμια που εντάσσονται στα Δίκτυα Πανεπιστημίων.

Ακολούθως, ο κ. Προδρόμου παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την υποδοχή μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία, με ιδιαίτερη αναφορά στο σχέδιο για την ένταξη και στήριξη μαθητών και μαθητριών από την Ουκρανία.

Τέλος, έγινε συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Κύπρος αξιοποιεί το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», όπως και για τις βασικές προτεραιότητες του Νέου Προγράμματος Εργασίας για τον Αθλητισμό.


06.05.2022

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo