Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Επαφές του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υφυπουργού Ναυτιλίας στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, βρίσκονται από χθες στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούν σειρά επαφών με Ευρωβουλευτές και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντικείμενο των συναντήσεων είναι το υπό συζήτηση νέο νομοθετικό πακέτο της ΕΕ «Fit for 55», το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει την ΕΕ την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Στο περιθώριο των επαφών τους, οι κ.κ. Καρούσος και Δημητριάδης προέβησαν σε δηλώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των συναντήσεων τους.
Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «η επίσκεψη στις Βρυξέλλες προγραμματίστηκε για να έχουμε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα που άπτονται του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55» και την προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αλλά και ανησυχιών της Κύπρου». Ειδικότερα, ανέφερε ο Υπουργός, «είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες προς το Συμβούλιο, όπως η πρόταση «SAF (Sustainable Aviation Fuel) Allowance Mechanism», που έχει ως στόχο να δοθούν κίνητρα στις αεροπορικές εταιρίες να χρησιμοποιούν περισσότερο βιοκαύσιμο σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και έναντι μικρότερου κόστους».

Αναφερόμενος στις νομοθετικές προτάσεις του πακέτου «Fit for 55», ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι η Κύπρος διεξήγαγε ανάλυση για το πώς θα επηρεάσουν αυτές οι προτάσεις τις αερομεταφορές, την οικονομία της χώρας μας αλλά και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία πλέον χρησιμοποιείται και ως σημείο αναφοράς. Αφού επεσήμανε ότι η Κύπρος ενδέχεται «να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εφόσον το κόστος μίας πτήσης προς την Κύπρο μέχρι το 2035 θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία», ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι «τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2025 εκτιμάται ότι θα έχουν κόστος προς τις αεροπορικές εταιρείες ύψους 220 εκ. δολαρίων τον χρόνο, ενώ το 2030 το κόστος θα ανέλθει σε 520 εκ. δολάρια. Εκτιμάται δε ότι το 2035 το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 821 εκ. δολάρια», πρόσθεσε ο κ. Καρούσος. Ως εκ τούτου, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «από το 2035, οι αεροπορικές εταιρίες που θα εκτελούν διαδρομές προς την Κύπρο θα έχουν ένα κόστος ύψους περίπου 800 εκ. ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί στους επιβάτες, με αρνητικές συνέπειες προς τον τουρισμό και την οικονομία». «Βάσει υπολογισμών», πρόσθεσε, «η Κύπρος με αυτά τα δεδομένα και σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες μας, υπολογίζεται ότι θα απωλέσει περίπου το 15-20% του τουρισμού και θα υπάρξει μείωση της τάξης του 1.7% στο ΑΕΠ της χώρας ανά έτος, ενώ μέχρι την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, οι αεροπορικές εταιρίες θα επωμιστούν κόστος ύψους 18 δις δολαρίων».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι «οι επαφές θα συνεχιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε υπουργικό επίπεδο, εφόσον επηρεάζονται σημαντικοί τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, στις δικές του δηλώσεις, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του πακέτου «Fit for 55» στις θαλασσιές μεταφορές. Σημειώνοντας ότι «η ναυτιλία είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία μετά τον τουρισμό, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι, «παρόλο που κατανοούμε ότι η ναυτιλία πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προσπάθεια της ΕΕ για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», εντούτοις «εκτιμήσαμε μέσα από την ανάλυση ότι οι επιπτώσεις των προτάσεων, όπως παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι δυσανάλογες για την Κύπρο». Και πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε, όλες οι εμπορικές εισροές στην Κύπρο - όλα τα εμπορεύματα - μεταφέρονται δια θαλάσσης, και εκτιμάται ότι το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών θα αυξηθεί γύρω στο 25% μέχρι το 2032. Ως εκ τούτου, στις επαφές τόσο με Ευρωβουλευτές συντονιστές και εισηγητές των συναφών νομοθετικών προτάσεων, καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως νησιώτικο κράτος και καταθέτουμε εισηγήσεις για βελτίωση τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της κατανομής εμπορίας ρύπων», επεσήμανε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι στον τομέα της ναυτιλίας το κόστος κατανομής εμπορίας ρύπων μπορεί «να υπολογίζεται κατά τρόπο που θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις που φαίνεται ότι θα προκύψουν». Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «ζητούμε όπως ο μηχανισμός είσπραξης των δικαιωμάτων να αλλάξει φιλοσοφία και να βασίζεται στο κράτος σημαίας του πλοίου όταν πρόκειται για πλοία υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ και όχι στο κράτος του λιμένα ελλιμενισμού, ενώ εξήγησε ότι «ζητούμε να κατανεμηθεί η ευθύνη και στον εμπορικό διαχειριστή ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις αποφασίζει για την αγορά των καυσίμων και τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου». «Ζητούμε, επίσης, ξεχωριστό ταμείο για τη ναυτιλία, έτσι ώστε οι εισπράξεις που απορρέουν από τις θαλάσσιες μεταφορές να μπορούν να αξιοποιηθούν στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, που να στοχεύουν στην εξεύρεση και διάθεση εναλλακτικών καυσίμων μη-ορυκτής προέλευσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία, γεγονός που θα οδηγήσει στην απανθρακοποίηση του τομέα», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης για να επισημάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αναγνωρίζει αυτή την πτυχή.

 

11.05.2022

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Επαφές του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υφυπουργού Ναυτιλίας στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, βρίσκονται από χθες στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούν σειρά επαφών με Ευρωβουλευτές και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντικείμενο των συναντήσεων είναι το υπό συζήτηση νέο νομοθετικό πακέτο της ΕΕ «Fit for 55», το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει την ΕΕ την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Στο περιθώριο των επαφών τους, οι κ.κ. Καρούσος και Δημητριάδης προέβησαν σε δηλώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των συναντήσεων τους.
Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «η επίσκεψη στις Βρυξέλλες προγραμματίστηκε για να έχουμε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα που άπτονται του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55» και την προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αλλά και ανησυχιών της Κύπρου». Ειδικότερα, ανέφερε ο Υπουργός, «είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες προς το Συμβούλιο, όπως η πρόταση «SAF (Sustainable Aviation Fuel) Allowance Mechanism», που έχει ως στόχο να δοθούν κίνητρα στις αεροπορικές εταιρίες να χρησιμοποιούν περισσότερο βιοκαύσιμο σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα και έναντι μικρότερου κόστους».

Αναφερόμενος στις νομοθετικές προτάσεις του πακέτου «Fit for 55», ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι η Κύπρος διεξήγαγε ανάλυση για το πώς θα επηρεάσουν αυτές οι προτάσεις τις αερομεταφορές, την οικονομία της χώρας μας αλλά και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία πλέον χρησιμοποιείται και ως σημείο αναφοράς. Αφού επεσήμανε ότι η Κύπρος ενδέχεται «να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εφόσον το κόστος μίας πτήσης προς την Κύπρο μέχρι το 2035 θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία», ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι «τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2025 εκτιμάται ότι θα έχουν κόστος προς τις αεροπορικές εταιρείες ύψους 220 εκ. δολαρίων τον χρόνο, ενώ το 2030 το κόστος θα ανέλθει σε 520 εκ. δολάρια. Εκτιμάται δε ότι το 2035 το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 821 εκ. δολάρια», πρόσθεσε ο κ. Καρούσος. Ως εκ τούτου, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «από το 2035, οι αεροπορικές εταιρίες που θα εκτελούν διαδρομές προς την Κύπρο θα έχουν ένα κόστος ύψους περίπου 800 εκ. ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί στους επιβάτες, με αρνητικές συνέπειες προς τον τουρισμό και την οικονομία». «Βάσει υπολογισμών», πρόσθεσε, «η Κύπρος με αυτά τα δεδομένα και σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες μας, υπολογίζεται ότι θα απωλέσει περίπου το 15-20% του τουρισμού και θα υπάρξει μείωση της τάξης του 1.7% στο ΑΕΠ της χώρας ανά έτος, ενώ μέχρι την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, οι αεροπορικές εταιρίες θα επωμιστούν κόστος ύψους 18 δις δολαρίων».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι «οι επαφές θα συνεχιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε υπουργικό επίπεδο, εφόσον επηρεάζονται σημαντικοί τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, στις δικές του δηλώσεις, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του πακέτου «Fit for 55» στις θαλασσιές μεταφορές. Σημειώνοντας ότι «η ναυτιλία είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία μετά τον τουρισμό, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι, «παρόλο που κατανοούμε ότι η ναυτιλία πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προσπάθεια της ΕΕ για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», εντούτοις «εκτιμήσαμε μέσα από την ανάλυση ότι οι επιπτώσεις των προτάσεων, όπως παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι δυσανάλογες για την Κύπρο». Και πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε, όλες οι εμπορικές εισροές στην Κύπρο - όλα τα εμπορεύματα - μεταφέρονται δια θαλάσσης, και εκτιμάται ότι το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών θα αυξηθεί γύρω στο 25% μέχρι το 2032. Ως εκ τούτου, στις επαφές τόσο με Ευρωβουλευτές συντονιστές και εισηγητές των συναφών νομοθετικών προτάσεων, καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως νησιώτικο κράτος και καταθέτουμε εισηγήσεις για βελτίωση τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της κατανομής εμπορίας ρύπων», επεσήμανε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι στον τομέα της ναυτιλίας το κόστος κατανομής εμπορίας ρύπων μπορεί «να υπολογίζεται κατά τρόπο που θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις που φαίνεται ότι θα προκύψουν». Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «ζητούμε όπως ο μηχανισμός είσπραξης των δικαιωμάτων να αλλάξει φιλοσοφία και να βασίζεται στο κράτος σημαίας του πλοίου όταν πρόκειται για πλοία υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ και όχι στο κράτος του λιμένα ελλιμενισμού, ενώ εξήγησε ότι «ζητούμε να κατανεμηθεί η ευθύνη και στον εμπορικό διαχειριστή ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις αποφασίζει για την αγορά των καυσίμων και τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου». «Ζητούμε, επίσης, ξεχωριστό ταμείο για τη ναυτιλία, έτσι ώστε οι εισπράξεις που απορρέουν από τις θαλάσσιες μεταφορές να μπορούν να αξιοποιηθούν στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, που να στοχεύουν στην εξεύρεση και διάθεση εναλλακτικών καυσίμων μη-ορυκτής προέλευσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία, γεγονός που θα οδηγήσει στην απανθρακοποίηση του τομέα», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης για να επισημάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αναγνωρίζει αυτή την πτυχή.

 

11.05.2022

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo