Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την επίτευξη συμφωνίας επί του 6ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Τα μεσάνυκτα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά το 6o πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δεδομένης της ανάγκης για διατήρηση της ενότητας και της συνοχής της ΕE, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει ικανοποίηση καθώς έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικά ζητήματα, που αφορούσαν τα κράτη μέλη σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά τους. Όπως σημειώνουμε σε κάθε ευκαιρία, οι κυρώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής στα χεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπουν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι βιώσιμα και να επιφέρουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις για τις τρίτες χώρες προς τις οποίες απευθύνονται από ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Την ίδια ώρα, αυτό που τονίζουμε είναι τη σημασία της κινητοποίησης των εργαλείων που διαθέτουν οι σύγχρονες δημοκρατίες. Οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να ενισχυθούν ώστε να σταματήσει το συντομότερο η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ως αποτέλεσμα έχει την απώλεια αθώων ζωών, τον ξεριζωμό εκατομμύριων οικογενειών από τον τόπο τους και αλυσιδωτές επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρώπη.

 

* Το βίντεο της δήλωσης βρίσκεται εδώ. 

31/05/2022

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την επίτευξη συμφωνίας επί του 6ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Τα μεσάνυκτα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά το 6o πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δεδομένης της ανάγκης για διατήρηση της ενότητας και της συνοχής της ΕE, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει ικανοποίηση καθώς έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικά ζητήματα, που αφορούσαν τα κράτη μέλη σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά τους. Όπως σημειώνουμε σε κάθε ευκαιρία, οι κυρώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής στα χεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπουν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι βιώσιμα και να επιφέρουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις για τις τρίτες χώρες προς τις οποίες απευθύνονται από ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Την ίδια ώρα, αυτό που τονίζουμε είναι τη σημασία της κινητοποίησης των εργαλείων που διαθέτουν οι σύγχρονες δημοκρατίες. Οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να ενισχυθούν ώστε να σταματήσει το συντομότερο η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ως αποτέλεσμα έχει την απώλεια αθώων ζωών, τον ξεριζωμό εκατομμύριων οικογενειών από τον τόπο τους και αλυσιδωτές επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρώπη.

 

* Το βίντεο της δήλωσης βρίσκεται εδώ. 

31/05/2022

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo