Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Δήλωση της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα μετά την ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ - 19/06/2024

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά ενημέρωσε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τον σχεδιασμό και την πορεία των προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, η κα Υφυπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την πορεία προετοιμασιών για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι για την Κυβέρνηση, για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η επιτυχής ενάσκηση της Προεδρίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά εθνική αποστολή και ως τέτοια απαιτεί ομαδικότητα, συντονισμό και σκληρή δουλειά γύρω από το κοινό μας όραμα. Αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ταυτόχρονα μια τεράστια ευκαιρία με πολλαπλά οφέλη, ειδικά για τη χώρα μας, ένα ημικατεχόμενο κράτος μέλος. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση και η ουσιαστική εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν σε όλα τα επίπεδα. Ο συντονισμός της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι καθημερινός.

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής ειδικής συνεδρίας παρουσίασα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου την πορεία σχεδιασμού, υλοποίησης και προετοιμασιών για ανάληψη της Προεδρίας μας, που όπως προανέφερα προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς με την ομάδα της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ. Εργαζόμαστε στη βάση ενός πλάνου δραστηριοτήτων με στόχους, δράσεις και χρονοδιαγράμματα που παρακολουθούνται συνεχώς, ούτως ώστε με μεθοδικότητα να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι:

  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του προγράμματος του Τρίο Προεδρίας μαζί με Πολωνία και Δανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναδείξει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η κοινωνική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, η θαλάσσια ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις χώρες του Κόλπου. Επισημαίνεται, φυσικά, ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, συνεπώς αναμένουμε τον καθορισμό των επίσημων πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ που θα πρέπει αναπόδραστα να αντικατοπτριστούν και στο πρόγραμμα του Τρίο Προεδρίας.
  • Έχουμε ολοκληρώσει επίσης την καταγραφή της κληρονομηθείσας ημερήσιας διάταξης, δηλαδή των φακέλων που αναμένεται ότι θα διαχειριστούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Περιλαμβάνει περίπου 260 θέματα για τις 180 περίπου ομάδες και υποομάδες εργασίας που θα προεδρεύσουμε, ενώ μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.
  • Το εξάμηνο πρόγραμμα κάθε Προεδρίας συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, βεβαίως, κάθε κράτος μέλος κατά την Προεδρία του αφήνει και το δικό του στίγμα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Η διαβούλευση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας θα είναι εντατική, ευρεία και συμπεριληπτική και αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν από την ανάληψη της Προεδρίας μας, μέσα από μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και με άλλους εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Ενημέρωσα επίσης τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για τις πρακτικές διεργασίες που απαιτούνται για την οργάνωση, προετοιμασία και διαχείριση των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Συγκεκριμένα, αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ολόκληρη την Κύπρο περίπου 225 συναντήσεις και συνέδρια, εκ των οποίων 15 αναμένεται να είναι άτυπα Συμβούλια Υπουργών.
  • Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχει ολοκληρωθεί και η χαρτογράφηση των αναγκών στελέχωσης τόσο σε Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες και εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξάλλου, η Προεδρία είναι οι άνθρωποί της. Η επιτυχία της κάθε Προεδρίας είναι επιτυχία των πολλών και ποτέ του ενός. Η χώρα μας διαθέτει άρτιο ανθρώπινο δυναμικό. Μαζί εργαζόμαστε με απόλυτη προσήλωση και μεθοδικότητα, αξιοποιώντας όλη την εμπειρία που αποκομίσαμε αυτά τα 20 χρόνια πορείας μας στην ΕΕ για μια φιλόδοξη και επιτυχή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναλαμβάνουμε τα ηνία σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία η ΕΕ βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Με πολλαπλές γεωπολιτικές προκλήσεις, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, αλλά και σε μια περίοδο αλλαγών στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με όραμά μας μια καλύτερη και ισχυρότερη ΕΕ, μια ΕΕ κοντά στους πολίτες της, και με την Κύπρο να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής, προωθώντας συναινετικές λύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που θα έχει να διαχειριστεί η Ένωση, εργαζόμαστε για να αφήσουμε ως Προεδρία και ως χώρα το δικό μας στίγμα και θετικό αποτύπωμα στην ΕΕ. Έχουμε τις γνώσεις, την εμπειρία 20 χρόνων πορείας, το όραμα και τον ενθουσιασμό, ούτως ώστε μέσα από ομαδική, μεθοδική και σκληρή δουλειά να έχουμε μια ακόμα πιο πετυχημένη δεύτερη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.»

 

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Δήλωση της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα μετά την ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ - 19/06/2024

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά ενημέρωσε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τον σχεδιασμό και την πορεία των προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, η κα Υφυπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την πορεία προετοιμασιών για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι για την Κυβέρνηση, για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η επιτυχής ενάσκηση της Προεδρίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συνιστά εθνική αποστολή και ως τέτοια απαιτεί ομαδικότητα, συντονισμό και σκληρή δουλειά γύρω από το κοινό μας όραμα. Αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ταυτόχρονα μια τεράστια ευκαιρία με πολλαπλά οφέλη, ειδικά για τη χώρα μας, ένα ημικατεχόμενο κράτος μέλος. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση και η ουσιαστική εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν σε όλα τα επίπεδα. Ο συντονισμός της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι καθημερινός.

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής ειδικής συνεδρίας παρουσίασα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου την πορεία σχεδιασμού, υλοποίησης και προετοιμασιών για ανάληψη της Προεδρίας μας, που όπως προανέφερα προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς με την ομάδα της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ. Εργαζόμαστε στη βάση ενός πλάνου δραστηριοτήτων με στόχους, δράσεις και χρονοδιαγράμματα που παρακολουθούνται συνεχώς, ούτως ώστε με μεθοδικότητα να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι:

  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του προγράμματος του Τρίο Προεδρίας μαζί με Πολωνία και Δανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναδείξει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η κοινωνική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, η θαλάσσια ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις χώρες του Κόλπου. Επισημαίνεται, φυσικά, ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, συνεπώς αναμένουμε τον καθορισμό των επίσημων πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ που θα πρέπει αναπόδραστα να αντικατοπτριστούν και στο πρόγραμμα του Τρίο Προεδρίας.
  • Έχουμε ολοκληρώσει επίσης την καταγραφή της κληρονομηθείσας ημερήσιας διάταξης, δηλαδή των φακέλων που αναμένεται ότι θα διαχειριστούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Περιλαμβάνει περίπου 260 θέματα για τις 180 περίπου ομάδες και υποομάδες εργασίας που θα προεδρεύσουμε, ενώ μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.
  • Το εξάμηνο πρόγραμμα κάθε Προεδρίας συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, βεβαίως, κάθε κράτος μέλος κατά την Προεδρία του αφήνει και το δικό του στίγμα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Η διαβούλευση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας θα είναι εντατική, ευρεία και συμπεριληπτική και αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν από την ανάληψη της Προεδρίας μας, μέσα από μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και με άλλους εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Ενημέρωσα επίσης τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για τις πρακτικές διεργασίες που απαιτούνται για την οργάνωση, προετοιμασία και διαχείριση των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Συγκεκριμένα, αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ολόκληρη την Κύπρο περίπου 225 συναντήσεις και συνέδρια, εκ των οποίων 15 αναμένεται να είναι άτυπα Συμβούλια Υπουργών.
  • Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχει ολοκληρωθεί και η χαρτογράφηση των αναγκών στελέχωσης τόσο σε Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες και εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξάλλου, η Προεδρία είναι οι άνθρωποί της. Η επιτυχία της κάθε Προεδρίας είναι επιτυχία των πολλών και ποτέ του ενός. Η χώρα μας διαθέτει άρτιο ανθρώπινο δυναμικό. Μαζί εργαζόμαστε με απόλυτη προσήλωση και μεθοδικότητα, αξιοποιώντας όλη την εμπειρία που αποκομίσαμε αυτά τα 20 χρόνια πορείας μας στην ΕΕ για μια φιλόδοξη και επιτυχή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναλαμβάνουμε τα ηνία σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία η ΕΕ βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Με πολλαπλές γεωπολιτικές προκλήσεις, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, αλλά και σε μια περίοδο αλλαγών στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με όραμά μας μια καλύτερη και ισχυρότερη ΕΕ, μια ΕΕ κοντά στους πολίτες της, και με την Κύπρο να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής, προωθώντας συναινετικές λύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που θα έχει να διαχειριστεί η Ένωση, εργαζόμαστε για να αφήσουμε ως Προεδρία και ως χώρα το δικό μας στίγμα και θετικό αποτύπωμα στην ΕΕ. Έχουμε τις γνώσεις, την εμπειρία 20 χρόνων πορείας, το όραμα και τον ενθουσιασμό, ούτως ώστε μέσα από ομαδική, μεθοδική και σκληρή δουλειά να έχουμε μια ακόμα πιο πετυχημένη δεύτερη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.»

 

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo