Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image

Δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Υπουργική Σύνοδο MED9 και το Φόρουμ της UNECE για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη - 27/06/2024

Η Κύπρος έχει να δώσει πολλά θετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, αφού είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουν υιοθετήσει Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της Συνόδου MED9 και του Φόρουμ της UNECE για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιούνται αυτό το διήμερο (27-28 Ιουνίου), στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε: «Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Κύπρο δύο πολύ μεγάλα γεγονότα που αφορούν στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έχουμε το υψηλού επιπέδου Φόρουμ της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, της UNECE, για τα θέματα του περιβάλλοντος και της σημασίας που έχει η εκπαίδευση για το περιβάλλον, και επίσης έχουμε και τη σύνοδο MED9, των Υπουργών Παιδείας δηλαδή των μεσογειακών χωρών της ΕΕ.

Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το μήνυμα που περνά μέσα από αυτές τις δύο συνόδους, στις οποίες παρευρίσκονται πέραν των 450 συνέδρων από 45 διαφορετικές χώρες. Το μήνυμα λοιπόν έχει να κάνει με τη σημασία και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον, και αυτό γίνεται πιο σημαντικό μέσα από τον ρόλο των νέων. Άρα ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον ρόλο των νέων, οι οποίοι θα είναι και είναι ήδη οι ενεργοί πολίτες του σήμερα και ειδικά του αύριο, και μέσα από την εκπαίδευση καλλιεργούμε αξίες, δεξιότητες και ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη.

Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος έχει να δώσει πολλά θετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, αφού είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουν υιοθετήσει Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσής μας. Έχουμε ήδη εργαστεί εντατικά κατά τα τελευταία χρόνια, κάναμε επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς, έχουμε ετοιμάσει σχετικό υλικό, και αυτές οι ευκαιρίες, όπως των δύο αυτών ημερών, μας δίνουν την ευχέρεια να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές με άλλες χώρες, κυρίως όμως να μεταφέρουμε και εμείς τις καλές μας εμπειρίες.»

Non-Official Paper on Conclusions & Recommendations

27 Ιουνίου 2024

Ειδήσεις / Εκδηλώσεις

article image
Δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Υπουργική Σύνοδο MED9 και το Φόρουμ της UNECE για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη - 27/06/2024

Η Κύπρος έχει να δώσει πολλά θετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, αφού είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουν υιοθετήσει Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της Συνόδου MED9 και του Φόρουμ της UNECE για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιούνται αυτό το διήμερο (27-28 Ιουνίου), στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε: «Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Κύπρο δύο πολύ μεγάλα γεγονότα που αφορούν στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έχουμε το υψηλού επιπέδου Φόρουμ της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, της UNECE, για τα θέματα του περιβάλλοντος και της σημασίας που έχει η εκπαίδευση για το περιβάλλον, και επίσης έχουμε και τη σύνοδο MED9, των Υπουργών Παιδείας δηλαδή των μεσογειακών χωρών της ΕΕ.

Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το μήνυμα που περνά μέσα από αυτές τις δύο συνόδους, στις οποίες παρευρίσκονται πέραν των 450 συνέδρων από 45 διαφορετικές χώρες. Το μήνυμα λοιπόν έχει να κάνει με τη σημασία και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον, και αυτό γίνεται πιο σημαντικό μέσα από τον ρόλο των νέων. Άρα ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον ρόλο των νέων, οι οποίοι θα είναι και είναι ήδη οι ενεργοί πολίτες του σήμερα και ειδικά του αύριο, και μέσα από την εκπαίδευση καλλιεργούμε αξίες, δεξιότητες και ικανότητες για την αειφόρο ανάπτυξη.

Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος έχει να δώσει πολλά θετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, αφού είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουν υιοθετήσει Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσής μας. Έχουμε ήδη εργαστεί εντατικά κατά τα τελευταία χρόνια, κάναμε επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς, έχουμε ετοιμάσει σχετικό υλικό, και αυτές οι ευκαιρίες, όπως των δύο αυτών ημερών, μας δίνουν την ευχέρεια να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές με άλλες χώρες, κυρίως όμως να μεταφέρουμε και εμείς τις καλές μας εμπειρίες.»

Non-Official Paper on Conclusions & Recommendations

27 Ιουνίου 2024

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo