Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ημιαγωγών – γνωστή και ως πράξη για τα μικροκυκλώματα – η οποία αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της ΕΕ στον τομέα των εφαρμογών και των τεχνολογιών ημιαγωγών. Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι ‘27’ ανέδειξαν τη σημασία της απρόσκοπτης προμήθειας ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών δραστηριοτήτων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η ιατρική περίθαλψη. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την Πρόταση Κανονισμού και τόνισε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ των συντονισμένων ευρωπαϊκών δράσεων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Την ίδια ώρα, ανέδειξε τη σημασία συμμετοχής των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων στην προσπάθεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι από την εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν όλα τα κράτη μέλη και όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης.

Οι ‘27’ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών στρατηγικών βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, ζήτησαν όπως οικοδομηθεί μια ισχυρότερη οικονομική βάση, με μειωμένες στρατηγικές εξαρτήσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι ημιαγωγοί. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη μείωσης των εξαρτήσεων για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας, επισημαίνοντας ότι αυτό συνεπάγεται αύξηση των επενδύσεων στις πράσινες τεχνολογίες, καθώς και σχετικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, παράλληλα, Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Η αναθεωρημένη Οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2008 για την ενυπόθηκη πίστη κι έρχεται να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει το δίκτυ ασφαλείας που παρέχεται στους καταναλωτές της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα επικίνδυνα προϊόντα θα ανακαλούνται από την αγορά και ότι οι προσφορές πιστώσεων είναι σαφείς και ευανάγνωστες στα ψηφιακά μέσα.

Περαιτέρω, τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας για ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, καθώς και για το πρόγραμμα των εργασιών της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ όλων των προσπαθειών ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, με έμφαση στη στρατηγική τυποποίησης και στη διασφάλιση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

09.06.2022

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ημιαγωγών – γνωστή και ως πράξη για τα μικροκυκλώματα – η οποία αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της ΕΕ στον τομέα των εφαρμογών και των τεχνολογιών ημιαγωγών. Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι ‘27’ ανέδειξαν τη σημασία της απρόσκοπτης προμήθειας ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών δραστηριοτήτων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η ιατρική περίθαλψη. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την Πρόταση Κανονισμού και τόνισε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ των συντονισμένων ευρωπαϊκών δράσεων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Την ίδια ώρα, ανέδειξε τη σημασία συμμετοχής των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων στην προσπάθεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι από την εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν όλα τα κράτη μέλη και όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης.

Οι ‘27’ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών στρατηγικών βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, ζήτησαν όπως οικοδομηθεί μια ισχυρότερη οικονομική βάση, με μειωμένες στρατηγικές εξαρτήσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι ημιαγωγοί. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη μείωσης των εξαρτήσεων για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας, επισημαίνοντας ότι αυτό συνεπάγεται αύξηση των επενδύσεων στις πράσινες τεχνολογίες, καθώς και σχετικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, παράλληλα, Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Η αναθεωρημένη Οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2008 για την ενυπόθηκη πίστη κι έρχεται να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει το δίκτυ ασφαλείας που παρέχεται στους καταναλωτές της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα επικίνδυνα προϊόντα θα ανακαλούνται από την αγορά και ότι οι προσφορές πιστώσεων είναι σαφείς και ευανάγνωστες στα ψηφιακά μέσα.

Περαιτέρω, τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας για ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, καθώς και για το πρόγραμμα των εργασιών της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ όλων των προσπαθειών ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, με έμφαση στη στρατηγική τυποποίησης και στη διασφάλιση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

09.06.2022

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo