Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μάριος Παναγίδης συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η υιοθέτηση Γενικής Προσέγγισης του Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα (ESPR), η συζήτηση προσανατολισμού αναφορικά με την Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA) και η ανταλλαγή απόψεων για την «Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα: Επόμενα βήματα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ESPR, οι ‘27’ υιοθέτησαν με ενισχυμένη πλειοψηφία το κείμενο της Γενικής Προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος Κανονισμός θα καταστήσει τα προϊόντα πιο ανθεκτικά, αξιόπιστα, επαναχρησιμοποιήσιμα, αναβαθμίσιμα, επισκευάσιμα, ευκολότερα στη συντήρηση, καθώς και αποδοτικότερα ως προς την ενέργεια και τους πόρους. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε το συμβιβαστικό κείμενο και τάχθηκε υπέρ ταχείας υιοθέτησης της πρότασης, καθώς αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις αναφορικά με την Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, υπογραμμίζοντας ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης της ΕΕ στις ύλες αυτές που θα τής επιτρέψουν να πετύχει τους στόχους της και να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού CRM, επισημαίνοντας ότι ο μόνος τρόπος εξαγωγής των περιεχομένων μετάλλων στην Κύπρο είναι η χρήση υδρομεταλλουργικών μεθόδων, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας των αποθεμάτων της.

Τέλος, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις στη βάση εγγράφου Προεδρίας, το οποίο προτείνει όπως η υφιστάμενη ετήσια δομή για τη συμβολή του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεκταθεί, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψιν περισσότερα και λεπτομερέστερα κριτήρια. Ο κ. Παναγίδης συμφώνησε με την προσέγγιση της Προεδρίας υπογραμμίζοντας ότι ο διευρυμένος πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας θα παρέχει άφθονα δεδομένα υψηλής ποιότητας, τα οποία δεν θα πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε άτυπο γεύμα εργασίας στην παρουσία του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton και του Πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην Επιτρόπου Mario Monti, κατά το οποίο οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενιαία αγορά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εορτασμός για την έναρξη ισχύος του Ενιαίου συστήματος  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μάριος Παναγίδης συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η υιοθέτηση Γενικής Προσέγγισης του Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα (ESPR), η συζήτηση προσανατολισμού αναφορικά με την Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA) και η ανταλλαγή απόψεων για την «Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα: Επόμενα βήματα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ESPR, οι ‘27’ υιοθέτησαν με ενισχυμένη πλειοψηφία το κείμενο της Γενικής Προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος Κανονισμός θα καταστήσει τα προϊόντα πιο ανθεκτικά, αξιόπιστα, επαναχρησιμοποιήσιμα, αναβαθμίσιμα, επισκευάσιμα, ευκολότερα στη συντήρηση, καθώς και αποδοτικότερα ως προς την ενέργεια και τους πόρους. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε το συμβιβαστικό κείμενο και τάχθηκε υπέρ ταχείας υιοθέτησης της πρότασης, καθώς αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις αναφορικά με την Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, υπογραμμίζοντας ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης της ΕΕ στις ύλες αυτές που θα τής επιτρέψουν να πετύχει τους στόχους της και να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού CRM, επισημαίνοντας ότι ο μόνος τρόπος εξαγωγής των περιεχομένων μετάλλων στην Κύπρο είναι η χρήση υδρομεταλλουργικών μεθόδων, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας των αποθεμάτων της.

Τέλος, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις στη βάση εγγράφου Προεδρίας, το οποίο προτείνει όπως η υφιστάμενη ετήσια δομή για τη συμβολή του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεκταθεί, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψιν περισσότερα και λεπτομερέστερα κριτήρια. Ο κ. Παναγίδης συμφώνησε με την προσέγγιση της Προεδρίας υπογραμμίζοντας ότι ο διευρυμένος πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας θα παρέχει άφθονα δεδομένα υψηλής ποιότητας, τα οποία δεν θα πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε άτυπο γεύμα εργασίας στην παρουσία του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton και του Πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην Επιτρόπου Mario Monti, κατά το οποίο οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενιαία αγορά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εορτασμός για την έναρξη ισχύος του Ενιαίου συστήματος  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo