Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, στην Πράγα

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χώρα στις 13 και 14 Οκτωβρίου στην Πράγα.

Τις εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησαν i) οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις αγορές εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα Κράτη Μέλη, και, ii) τα μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προκάλεσε στην Ευρώπη μια από τις πιο μαζικές προσφυγικές κρίσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έφερε νέες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η συζήτηση στην ολομέλεια της Πέμπτης, 13 Oκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ένταξη των προσφύγων, ιδίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου συνεχίστηκε η συζήτηση για πολιτικές και μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας για τους Ευρωπαίους. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών συμπληρώθηκε με παρουσίαση πρόσφατης έρευνας από το European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, στην Πράγα

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χώρα στις 13 και 14 Οκτωβρίου στην Πράγα.

Τις εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησαν i) οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις αγορές εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα Κράτη Μέλη, και, ii) τα μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προκάλεσε στην Ευρώπη μια από τις πιο μαζικές προσφυγικές κρίσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έφερε νέες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η συζήτηση στην ολομέλεια της Πέμπτης, 13 Oκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ένταξη των προσφύγων, ιδίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου συνεχίστηκε η συζήτηση για πολιτικές και μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας για τους Ευρωπαίους. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών συμπληρώθηκε με παρουσίαση πρόσφατης έρευνας από το European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo