Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή της Υπουργού Υγείας στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ

Η Υπουργός Υγείας Δρ. Πόπη Κανάρη συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κατά τη σύνοδο, οι Υπουργοί Υγείας συζήτησαν την πρόταση Κανονισμού για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Υγεία. Το Συμβούλιο απασχόλησε επίσης το θέμα των ελλείψεων σε φάρμακα που παρουσιάστηκε σε κάποια κράτη μέλη καθώς και το ζήτημα αντιμετώπισης του μακροχρόνιου Covid-19. Στη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι ‘27’ συζήτησαν το ζήτημα της εφαρμογής των συμβολαίων προμήθειας εμβολίων κατά του Covid-19.

Στο πλαίσιο της συνόδου, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των νέων Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Περαιτέρω ενημέρωση δόθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την σύναψη διεθνούς συμφωνίας κατά των πανδημιών και της τροποποίησης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

Πρώτο θέμα πολιτικής συζήτησης στην ημερήσια διάταξη αποτέλεσε η πρόταση Κανονισμού για αναθεώρηση της διαδικασίας επιβολής τελών και επιβαρύνσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η Υπουργός Υγείας σε παρέμβασή της, καλωσόρισε την προτεινόμενη στοχευμένη προσέγγιση της Σουηδικής Προεδρίας και τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων της ΕΕ. Επισήμανε δε, την ανάγκη παροχής κινήτρων για τοποθέτηση φαρμακευτικών προϊόντων σε μικρές αγορές όπως η Κύπρος.

Επιπρόσθετο θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Υγεία. Για το θέμα αυτό, η Δρ. Κανάρη εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην όλη προσπάθεια, αναφέροντας ότι η Στρατηγική τοποθετεί την υγεία ως βασικό πυλώνα στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας. Ανέφερε επίσης ότι μέσω της ολιστικής εφαρμογής της νέας Στρατηγικής αναμένεται να αναδειχθεί περαιτέρω ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ, καταδεικνύοντας παράλληλα την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών κρίσεων στην υγεία.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Δρ. Andrea Ammon, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), όπου αντάλλαξαν απόψεις για θέματα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Κύπρου με το Κέντρο. 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή της Υπουργού Υγείας στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ

Η Υπουργός Υγείας Δρ. Πόπη Κανάρη συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κατά τη σύνοδο, οι Υπουργοί Υγείας συζήτησαν την πρόταση Κανονισμού για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Υγεία. Το Συμβούλιο απασχόλησε επίσης το θέμα των ελλείψεων σε φάρμακα που παρουσιάστηκε σε κάποια κράτη μέλη καθώς και το ζήτημα αντιμετώπισης του μακροχρόνιου Covid-19. Στη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι ‘27’ συζήτησαν το ζήτημα της εφαρμογής των συμβολαίων προμήθειας εμβολίων κατά του Covid-19.

Στο πλαίσιο της συνόδου, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των νέων Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Περαιτέρω ενημέρωση δόθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την σύναψη διεθνούς συμφωνίας κατά των πανδημιών και της τροποποίησης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

Πρώτο θέμα πολιτικής συζήτησης στην ημερήσια διάταξη αποτέλεσε η πρόταση Κανονισμού για αναθεώρηση της διαδικασίας επιβολής τελών και επιβαρύνσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η Υπουργός Υγείας σε παρέμβασή της, καλωσόρισε την προτεινόμενη στοχευμένη προσέγγιση της Σουηδικής Προεδρίας και τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων της ΕΕ. Επισήμανε δε, την ανάγκη παροχής κινήτρων για τοποθέτηση φαρμακευτικών προϊόντων σε μικρές αγορές όπως η Κύπρος.

Επιπρόσθετο θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Υγεία. Για το θέμα αυτό, η Δρ. Κανάρη εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην όλη προσπάθεια, αναφέροντας ότι η Στρατηγική τοποθετεί την υγεία ως βασικό πυλώνα στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας. Ανέφερε επίσης ότι μέσω της ολιστικής εφαρμογής της νέας Στρατηγικής αναμένεται να αναδειχθεί περαιτέρω ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ, καταδεικνύοντας παράλληλα την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών κρίσεων στην υγεία.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Δρ. Andrea Ammon, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), όπου αντάλλαξαν απόψεις για θέματα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Κύπρου με το Κέντρο. 

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo