Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

O Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του τελευταίου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιείται επί Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, και το οποίο έλαβε χώρα στις 21 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου, και το οποίο θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, η πρόταση δημιουργίας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας» καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας αλλά και της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και για τις σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα, ενέκριναν τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις (CSRs) της Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2022, σε σχέση με τα επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην προοπτική δημιουργίας της λεγόμενης «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας», στη βάση του οράματος που παρουσίασε ο Πρόεδρος Μακρόν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Μαΐου. Η ιδέα για δημιουργία ενός πλαισίου για πολιτικές διαβουλεύσεις, όπου όμως να συμμετέχουν κράτη που να ασπάζονται τις ίδιες αξίες και στόχους με την ΕΕ, μάς βρίσκει σύμφωνους, ανέφερε ο κ. Κασουλίδης. Την ίδια ώρα, επεσήμανε την ανάγκη όπως διαφυλαχθεί η αυτονομία στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών σε σχέση με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της διαδικασίας διεύρυνσης.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, γενικότερα στα θέματα διεύρυνσης, ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση καθεστώτος υποψηφίων χωρών στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και υπό όρους στη Γεωργία, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια αξιοκρατική προσέγγιση βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών, χωρίς να δίδονται υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι πρέπει να αναζωογονηθεί η διαδικασία διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε την ανάγκη όπως καταρχάς εστιάσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν σημασία για τους πολίτες και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα εντός του υφιστάμενου πλαισίου των Συνθηκών.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

O Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του τελευταίου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιείται επί Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, και το οποίο έλαβε χώρα στις 21 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου, και το οποίο θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, η πρόταση δημιουργίας «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας» καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας αλλά και της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και για τις σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα, ενέκριναν τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις (CSRs) της Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2022, σε σχέση με τα επικαιροποιημένα Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην προοπτική δημιουργίας της λεγόμενης «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας», στη βάση του οράματος που παρουσίασε ο Πρόεδρος Μακρόν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Μαΐου. Η ιδέα για δημιουργία ενός πλαισίου για πολιτικές διαβουλεύσεις, όπου όμως να συμμετέχουν κράτη που να ασπάζονται τις ίδιες αξίες και στόχους με την ΕΕ, μάς βρίσκει σύμφωνους, ανέφερε ο κ. Κασουλίδης. Την ίδια ώρα, επεσήμανε την ανάγκη όπως διαφυλαχθεί η αυτονομία στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών σε σχέση με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της διαδικασίας διεύρυνσης.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, γενικότερα στα θέματα διεύρυνσης, ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση καθεστώτος υποψηφίων χωρών στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και υπό όρους στη Γεωργία, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια αξιοκρατική προσέγγιση βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών, χωρίς να δίδονται υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι πρέπει να αναζωογονηθεί η διαδικασία διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε την ανάγκη όπως καταρχάς εστιάσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν σημασία για τους πολίτες και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα εντός του υφιστάμενου πλαισίου των Συνθηκών.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo