Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Υποθέσεων της ΕΕ

O Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο. 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης και 21ης Οκτωβρίου, το οποίο θα απασχολήσει, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στην Ουκρανία καθώς και θέματα ενέργειας και οικονομίας. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, ενώ διεξήχθη συζήτηση όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία, στη βάση της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε επί των θεμάτων που θα βρίσκονται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τα οποία θα υιοθετηθούν σχετικά συμπεράσματα από τους ευρωπαίους ηγέτες.  Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως και κατά τη χθεσινή παρέμβασή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να συνεχίζει να στηρίζει την Κυβέρνηση και το λαό της Ουκρανίας με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.  Αναφορικά με τα θέματα ενέργειας, ο κ. Κασουλίδης ανέδειξε τη σημασία προάσπισης της αλυσίδας ενεργειακής τροφοδότησης της ΕΕ και προστασίας υφισταμένων και μελλοντικών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, τόνισε την ανάγκη όπως, τα όποια μέτρα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.

Σε ότι αφορά τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, είπε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της εισαγωγής στοχευμένων βελτιώσεων στους κανόνες, προκειμένου να απλοποιηθούν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα διδάγματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να αποφευχθεί η προ-κυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών, να υπάρχουν πάντοτε δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας για την προστασία των οικονομιών σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, αλλά και να αποφευχθεί η μετακύλιση μεγάλου βάρους στις επόμενες γενιές, επεσήμανε ο κ. Κασουλίδης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, ο κ. Κασουλίδης καλωσόρισε την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η Κύπρος στηρίζει τη μεταρρύθμιση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας, η όποια χρονολογείται από το 1976. Επεσήμανε δε ότι στις συζητήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα, που άπτονται των εθνικών εκλογικών διαδικασιών και παραδόσεων των κρατών μελών. Σημειώνεται ότι το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε άτυπο πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το εν λόγω θέμα, στην παρουσία και του κ. Domenec Ruiz Devesa, Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας.

Τα επόμενα βήματα σε σχέση με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ήταν το αποκλειστικό θέμα συζήτησης στο γεύμα εργασίας των ‘27’. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, αλλά και για τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με τα επόμενα βήματα που θα αποφασιστούν. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των υψηλών τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής, θα πρέπει να προχωρήσουμε με το 95% των αποφάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις υφιστάμενες Συνθήκες και να αποφευχθεί η επιδίωξη αλλαγών στις Συνθήκες.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Υποθέσεων της ΕΕ

O Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο. 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης και 21ης Οκτωβρίου, το οποίο θα απασχολήσει, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στην Ουκρανία καθώς και θέματα ενέργειας και οικονομίας. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, ενώ διεξήχθη συζήτηση όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία, στη βάση της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε επί των θεμάτων που θα βρίσκονται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τα οποία θα υιοθετηθούν σχετικά συμπεράσματα από τους ευρωπαίους ηγέτες.  Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως και κατά τη χθεσινή παρέμβασή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να συνεχίζει να στηρίζει την Κυβέρνηση και το λαό της Ουκρανίας με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.  Αναφορικά με τα θέματα ενέργειας, ο κ. Κασουλίδης ανέδειξε τη σημασία προάσπισης της αλυσίδας ενεργειακής τροφοδότησης της ΕΕ και προστασίας υφισταμένων και μελλοντικών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, τόνισε την ανάγκη όπως, τα όποια μέτρα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.

Σε ότι αφορά τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, είπε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της εισαγωγής στοχευμένων βελτιώσεων στους κανόνες, προκειμένου να απλοποιηθούν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα διδάγματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να αποφευχθεί η προ-κυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών, να υπάρχουν πάντοτε δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας για την προστασία των οικονομιών σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, αλλά και να αποφευχθεί η μετακύλιση μεγάλου βάρους στις επόμενες γενιές, επεσήμανε ο κ. Κασουλίδης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, ο κ. Κασουλίδης καλωσόρισε την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η Κύπρος στηρίζει τη μεταρρύθμιση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας, η όποια χρονολογείται από το 1976. Επεσήμανε δε ότι στις συζητήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα, που άπτονται των εθνικών εκλογικών διαδικασιών και παραδόσεων των κρατών μελών. Σημειώνεται ότι το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε άτυπο πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το εν λόγω θέμα, στην παρουσία και του κ. Domenec Ruiz Devesa, Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εκλογικής νομοθεσίας.

Τα επόμενα βήματα σε σχέση με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ήταν το αποκλειστικό θέμα συζήτησης στο γεύμα εργασίας των ‘27’. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, αλλά και για τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με τα επόμενα βήματα που θα αποφασιστούν. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των υψηλών τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής, θα πρέπει να προχωρήσουμε με το 95% των αποφάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις υφιστάμενες Συνθήκες και να αποφευχθεί η επιδίωξη αλλαγών στις Συνθήκες.

 

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo