Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κος Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου στο Λουξεμβούργο.

Σημαντικότερα θέματα της συνάντησης ήταν η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και η κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρουσιάστηκε, επίσης, η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σήμανση προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των γεωργών και κτηνοτρόφων με μέτρα πέραν αυτών που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε τη σημασία παροχής άμεσης και επαρκούς στήριξης προς τους γεωργούς κατά την παρούσα περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα. Σημειώνεται ότι, προς αναζήτηση επιπρόσθετων εργαλείων χρηματοδότησης των γεωργών μας, η Κύπρος μαζί με άλλα 12 κράτη μέλη ζήτησε την παροχή δυνατότητας χρηματοδότησης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τον προϋπολογισμό της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναφορικά με την κατάσταση των αγορών γεωργικών προϊόντων, ο κ. Καδής εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την αποφυγή ελλείψεων σε τρόφιμα, τόσο για τον ουκρανικό λαό όσο και για ευάλωτες περιοχές που εξαρτώνται από εισαγωγές από την Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, τη σημασία διασφάλισης της απρόσκοπτης προμήθειας πρώτων υλών ζωοτροφών και τροφίμων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, κατά την παρουσίαση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σήμανση προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων, ο Υπουργός Γεωργίας υπέδειξε ότι θα πρέπει να παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά ειδικές περιπτώσεις προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, όπως για παράδειγμα να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει επέκταση της μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ορισμένων προϊόντων.

Για τη συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ πατήστε εδώ.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κος Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου στο Λουξεμβούργο.

Σημαντικότερα θέματα της συνάντησης ήταν η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και η κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρουσιάστηκε, επίσης, η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σήμανση προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των γεωργών και κτηνοτρόφων με μέτρα πέραν αυτών που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε τη σημασία παροχής άμεσης και επαρκούς στήριξης προς τους γεωργούς κατά την παρούσα περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα. Σημειώνεται ότι, προς αναζήτηση επιπρόσθετων εργαλείων χρηματοδότησης των γεωργών μας, η Κύπρος μαζί με άλλα 12 κράτη μέλη ζήτησε την παροχή δυνατότητας χρηματοδότησης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τον προϋπολογισμό της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναφορικά με την κατάσταση των αγορών γεωργικών προϊόντων, ο κ. Καδής εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την αποφυγή ελλείψεων σε τρόφιμα, τόσο για τον ουκρανικό λαό όσο και για ευάλωτες περιοχές που εξαρτώνται από εισαγωγές από την Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, τη σημασία διασφάλισης της απρόσκοπτης προμήθειας πρώτων υλών ζωοτροφών και τροφίμων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, κατά την παρουσίαση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σήμανση προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων, ο Υπουργός Γεωργίας υπέδειξε ότι θα πρέπει να παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά ειδικές περιπτώσεις προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, όπως για παράδειγμα να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει επέκταση της μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ορισμένων προϊόντων.

Για τη συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ πατήστε εδώ.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo