Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας αναφορικά με τις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Καδής προέβη στην πιο κάτω δήλωση:

«Στο σημερινό Συμβούλιο αποδείχτηκε ότι και μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είχαμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορούσε την πρόταση μας για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής θετικής λίστας για άγρια ζώα, τα οποία επιτρέπεται να τυγχάνουν εμπορίας. Θεωρούμε ότι μία τέτοια λίστα θα ήταν πολύ θετική για τα θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είναι γνωστό ότι το εμπόριο άγριων ειδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση μας, επίσης, για σκοπούς προστασίας και ευημερίας των ζώων - τα άγρια ζώα γεννιούνται και δεν είναι για να διατηρούνται στην αιχμαλωσία - και, βέβαια, διαδραματίζει θετικό ρόλο και στα θέματα της ασφάλειας και υγείας των πολιτών. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδαμε ότι η πρόταση που παρουσίασε η Κύπρος αγκαλιάστηκε σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς ανέφερε ότι θα μελετήσει ακριβώς τη δημιουργία μιας νομοθεσίας η οποία θα περιλαμβάνει πρόνοια για τη δημιουργία της θετικής λίστας, όπως την εισηγήθηκε και η Κύπρος.

Το δεύτερο θέμα αφορά τη δυνατότητα στήριξης των αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντλώντας πόρους από τα προγράμματα «Αγροτικής Ανάπτυξης». Ήταν μία πρόταση που υπέβαλε η Κύπρος, η Κροατία και μια σειρά από άλλες χώρες, η οποία αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία των χωρών, και σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει ακριβώς την πρότασή της για να υιοθετηθεί αυτό που είχαμε προτείνει στο προηγούμενο Συμβούλιο. Μέσα από την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, ειδικά για την Κύπρο θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουμε τους Κύπριους αγρότες έτσι ώστε να περάσουν τη δύσκολη αυτή περίοδο ενόψει των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, και τις δυσκολίες που τους έχουν δημιουργήσει αυτές οι αυξήσεις. Την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια και ενδεχομένως και επιπρόσθετοι πόροι που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών».

*Για το βίντεο της δήλωσης του Υπουργού πατήστε εδώ.

Ο Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε έγγραφο εκ μέρους της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου και της Μάλτας αναφορικά με έναν θετικό κατάλογο της ΕΕ για τα ζώα συντροφιάς


 

24.05.2022

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας αναφορικά με τις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Καδής προέβη στην πιο κάτω δήλωση:

«Στο σημερινό Συμβούλιο αποδείχτηκε ότι και μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είχαμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορούσε την πρόταση μας για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής θετικής λίστας για άγρια ζώα, τα οποία επιτρέπεται να τυγχάνουν εμπορίας. Θεωρούμε ότι μία τέτοια λίστα θα ήταν πολύ θετική για τα θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είναι γνωστό ότι το εμπόριο άγριων ειδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση μας, επίσης, για σκοπούς προστασίας και ευημερίας των ζώων - τα άγρια ζώα γεννιούνται και δεν είναι για να διατηρούνται στην αιχμαλωσία - και, βέβαια, διαδραματίζει θετικό ρόλο και στα θέματα της ασφάλειας και υγείας των πολιτών. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδαμε ότι η πρόταση που παρουσίασε η Κύπρος αγκαλιάστηκε σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς ανέφερε ότι θα μελετήσει ακριβώς τη δημιουργία μιας νομοθεσίας η οποία θα περιλαμβάνει πρόνοια για τη δημιουργία της θετικής λίστας, όπως την εισηγήθηκε και η Κύπρος.

Το δεύτερο θέμα αφορά τη δυνατότητα στήριξης των αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντλώντας πόρους από τα προγράμματα «Αγροτικής Ανάπτυξης». Ήταν μία πρόταση που υπέβαλε η Κύπρος, η Κροατία και μια σειρά από άλλες χώρες, η οποία αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία των χωρών, και σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει ακριβώς την πρότασή της για να υιοθετηθεί αυτό που είχαμε προτείνει στο προηγούμενο Συμβούλιο. Μέσα από την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, ειδικά για την Κύπρο θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουμε τους Κύπριους αγρότες έτσι ώστε να περάσουν τη δύσκολη αυτή περίοδο ενόψει των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, και τις δυσκολίες που τους έχουν δημιουργήσει αυτές οι αυξήσεις. Την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια και ενδεχομένως και επιπρόσθετοι πόροι που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών».

*Για το βίντεο της δήλωσης του Υπουργού πατήστε εδώ.

Ο Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε έγγραφο εκ μέρους της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου και της Μάλτας αναφορικά με έναν θετικό κατάλογο της ΕΕ για τα ζώα συντροφιάς


 

24.05.2022

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo