Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουνίου 2022 στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς, υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου, αφού καλωσόρισε τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά γεωργικών προϊόντων, την κάλεσε να προχωρήσει τάχιστα στην υιοθέτηση του νέου μέτρου για δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης των γεωργών που έχουν πληγεί, από το ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και των καυσίμων έχουν συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς, ανέφερε ο κ. Γρηγορίου επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, αν χρειαστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο, το οποίο, όπως είπε, διογκώνεται. Ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε και στο θέμα της διευκόλυνσης εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία, σημειώνοντας - όπως και άλλα κράτη μέλη - ότι η μεταφορά μέσω της θαλάσσιας οδού θα επιταχύνει την όλη προσπάθεια.

Οι ‘27’ ενημερώθηκαν, επίσης, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με τον κανονισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου τόνισε την ανάγκη προσθήκης τροποποίησης που παρέχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα επέκτασης της δεκαετούς μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές γεωγραφικών ενδείξεων, για πρόσθετο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Μια τέτοια επέκταση θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων δυσχεραίνουν την έγκαιρη εφαρμογή μιας γεωγραφικής ένδειξης ή και σε περιπτώσεις στις οποίες το χρονικό διάστημα για έγκριση της υπερβαίνει κατά πολύ της συνήθους περιόδου, επεσήμανε.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Αφού επεσήμανε ότι η επέκταση των προτύπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες, τόνισε την ανάγκη όπως η μετάβαση γίνει βαθμιαία, σταδιακά και με γνώμονα την τήρηση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Παράλληλα, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι οι ιδιαιτερότητες που αναγνωρίζονται σε γεωργούς τρίτων χωρών ως προς την παραγωγή των προϊόντων τους και τις πιέσεις από επιβλαβείς οργανισμούς με τα υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκά πρότυπα αφορούν και γεωργούς σε περιοχές εντός της ΕΕ. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας επεσήμανε ότι η επισιτιστική ασφάλεια - ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους όπως η παρούσα - θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προτού ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν θέματα εμπορίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η Κύπρος υποστήριξε το αίτημα της Κροατίας για στήριξη γεωργών που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα αλιείας, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την πορεία εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας στη λήψη μέτρων και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, για διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της πλήρους εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ειδικά για τη μικτή αλιεία και σημείωσε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικές λύσεις για υλοποίησή της και κατ’ επέκταση, για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Καταληκτικά, ο κ Γρηγορίου αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αλιεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης των προσπαθειών που στοχεύουν στον μετριασμό των αυξανόμενων ανθρωπογενών πιέσεων στον αλιευτικό τομέα, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της παρακολούθησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.


14.06.2022

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουνίου 2022 στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς, υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου, αφού καλωσόρισε τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά γεωργικών προϊόντων, την κάλεσε να προχωρήσει τάχιστα στην υιοθέτηση του νέου μέτρου για δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης των γεωργών που έχουν πληγεί, από το ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και των καυσίμων έχουν συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς, ανέφερε ο κ. Γρηγορίου επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, αν χρειαστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο, το οποίο, όπως είπε, διογκώνεται. Ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε και στο θέμα της διευκόλυνσης εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία, σημειώνοντας - όπως και άλλα κράτη μέλη - ότι η μεταφορά μέσω της θαλάσσιας οδού θα επιταχύνει την όλη προσπάθεια.

Οι ‘27’ ενημερώθηκαν, επίσης, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με τον κανονισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου τόνισε την ανάγκη προσθήκης τροποποίησης που παρέχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα επέκτασης της δεκαετούς μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές γεωγραφικών ενδείξεων, για πρόσθετο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Μια τέτοια επέκταση θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων δυσχεραίνουν την έγκαιρη εφαρμογή μιας γεωγραφικής ένδειξης ή και σε περιπτώσεις στις οποίες το χρονικό διάστημα για έγκριση της υπερβαίνει κατά πολύ της συνήθους περιόδου, επεσήμανε.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Αφού επεσήμανε ότι η επέκταση των προτύπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες, τόνισε την ανάγκη όπως η μετάβαση γίνει βαθμιαία, σταδιακά και με γνώμονα την τήρηση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Παράλληλα, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι οι ιδιαιτερότητες που αναγνωρίζονται σε γεωργούς τρίτων χωρών ως προς την παραγωγή των προϊόντων τους και τις πιέσεις από επιβλαβείς οργανισμούς με τα υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκά πρότυπα αφορούν και γεωργούς σε περιοχές εντός της ΕΕ. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας επεσήμανε ότι η επισιτιστική ασφάλεια - ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους όπως η παρούσα - θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προτού ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν θέματα εμπορίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η Κύπρος υποστήριξε το αίτημα της Κροατίας για στήριξη γεωργών που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα αλιείας, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την πορεία εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας στη λήψη μέτρων και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, για διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της πλήρους εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ειδικά για τη μικτή αλιεία και σημείωσε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικές λύσεις για υλοποίησή της και κατ’ επέκταση, για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Καταληκτικά, ο κ Γρηγορίου αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αλιεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης των προσπαθειών που στοχεύουν στον μετριασμό των αυξανόμενων ανθρωπογενών πιέσεων στον αλιευτικό τομέα, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της παρακολούθησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.


14.06.2022

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo