Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, οι εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου. 

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ, ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αφού αναφέρθηκε στον μεγάλο αντίκτυπο του πολέμου στην αγορά των γεωργικών προϊόντων, καλωσόρισε τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων στα κράτη μέλη. Οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και των καυσίμων έχουν συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς, ενώ τα κλιματικά φαινόμενα έχουν μειώσει την αναμενόμενη παραγωγή σιτηρών σε μια ευάλωτη περίοδο, ανέφερε.  Η Κύπρος αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτει για ενίσχυση των γεωργών, πρόσθεσε ο κ. Γρηγορίου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη όπως δοθούν περαιτέρω διευκολύνσεις και υιοθετηθούν επιπρόσθετα μέτρα για αντιμετώπιση των προκλήσεων. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουγγαρία, αλλά και άλλα κράτη μέλη, που πλήττονται από ξηρασία και πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν επίσης Συμπεράσματα σχετικά με τις νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τομέα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία του τομέα για την Κύπρο.  Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη σημασία ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος προς αντιμετώπιση των προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, οι ‘27’ ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών σε σχέση με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών για την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η Κύπρος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ομαλή έναρξη της εφαρμογής του δικού της στρατηγικού σχεδίου από την 1η Ιανουαρίου 2023.  Επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη στήριξης της γεωργίας με βάση τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.  Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγορίου ανέδειξε τη σημασία παροχής μέγιστης ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της γεωργίας.   

Τέλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πρόταση Κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου χαιρέτισε  την υποβολή της νέας πρότασης, τονίζοντας την ανάγκη μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, της γεωργικής παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας.  Επισημαίνοντας τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε κράτους μέλους, ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι η Κύπρος θα συμμετέχει εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις με στόχο τη διαμόρφωση μιας νομοθετικής πρότασης φιλικής προς το περιβάλλον αλλά και προς τον γεωργικό τομέα.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, οι εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου. 

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ, ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αφού αναφέρθηκε στον μεγάλο αντίκτυπο του πολέμου στην αγορά των γεωργικών προϊόντων, καλωσόρισε τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων στα κράτη μέλη. Οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και των καυσίμων έχουν συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς, ενώ τα κλιματικά φαινόμενα έχουν μειώσει την αναμενόμενη παραγωγή σιτηρών σε μια ευάλωτη περίοδο, ανέφερε.  Η Κύπρος αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτει για ενίσχυση των γεωργών, πρόσθεσε ο κ. Γρηγορίου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη όπως δοθούν περαιτέρω διευκολύνσεις και υιοθετηθούν επιπρόσθετα μέτρα για αντιμετώπιση των προκλήσεων. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουγγαρία, αλλά και άλλα κράτη μέλη, που πλήττονται από ξηρασία και πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν επίσης Συμπεράσματα σχετικά με τις νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τομέα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία του τομέα για την Κύπρο.  Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη σημασία ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος προς αντιμετώπιση των προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, οι ‘27’ ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών σε σχέση με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών για την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η Κύπρος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ομαλή έναρξη της εφαρμογής του δικού της στρατηγικού σχεδίου από την 1η Ιανουαρίου 2023.  Επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη στήριξης της γεωργίας με βάση τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.  Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγορίου ανέδειξε τη σημασία παροχής μέγιστης ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της γεωργίας.   

Τέλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πρόταση Κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου χαιρέτισε  την υποβολή της νέας πρότασης, τονίζοντας την ανάγκη μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, της γεωργικής παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας.  Επισημαίνοντας τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε κράτους μέλους, ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι η Κύπρος θα συμμετέχει εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις με στόχο τη διαμόρφωση μιας νομοθετικής πρότασης φιλικής προς το περιβάλλον αλλά και προς τον γεωργικό τομέα.

 

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo