Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο.

Μεγάλο μέρος των συζητήσεων της Συνόδου επικεντρώθηκε στη σημερινή κατάσταση των γεωργικών αγορών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες. Οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής και έδωσαν ιδιαίτερη  έμφαση στα προβλήματα που δημιουργεί η αύξηση του κόστους ενέργειας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ως συνέπεια και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα λιπάσματα, οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι επιβάλλεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων στήριξης της παραγωγής και διαθεσιμότητάς τους στην ΕΕ και κάλεσαν την Επιτροπή να καταθέσει σχετικές προτάσεις. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην πρωτοφανή αύξηση στο κόστος παραγωγής για τους Κύπριους αγρότες. Επεσήμανε ότι η αύξηση αυτή οδηγεί σε αύξηση στις τιμές των τροφίμων, η οποία επηρεάζει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς Κυπριακής Κυβέρνησης για στήριξη των γεωργών στη χώρα μας.  Σημειώνεται ότι η Κύπρος ήταν από τις λίγες χώρες που αξιοποίησαν όλα τα εργαλεία που αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για στήριξη των Κυπρίων αγροτών. Καταλήγοντας, ο κ. Καδής τόνισε την ανάγκη άμεσης λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης των παραγωγών, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές για κάλυψη των αναγκών της σε γεωργικά χρειώδη και κυρίως λιπάσματα.

Αναφορικά με τη συγχρηματοδότηση φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προγραμμάτων στην ΕΕ, η Κύπρος μαζί με άλλα 20 κράτη μέλη, στήριξαν την πρόταση της Αυστρίας και της Ουγγαρίας για μη επιβολή περιορισμών στη χρηματοδότησή τους. Ο κ. Καδής κάλεσε την Επιτροπή όπως διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών τα οποία έχουν καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων και των επιβλαβών οργανισμών, με πολυδιάστατα οφέλη για την οικονομία, την υγεία και για το περιβάλλον.

Οι Υπουργοί προετοίμασαν, επίσης, την ετήσια Σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-21 Νοεμβρίου. Σε παρέμβασή του, ο κ. Καδής ενημέρωσε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της διασφάλισης της βιωσιμότητας αυτών των πολύ σημαντικών αποθεμάτων. Παράλληλα, στήριξε την υιοθέτηση μιας προσεκτικής προσέγγισης η οποία να διασφαλίζει παράλληλα, τη διατήρηση και άλλων ευαίσθητων ειδών και να διαφυλάσσει τη βιοποικιλότητα.  Ο Υπουργός Γεωργίας έκανε ειδική αναφορά και στο ζήτημα του μονομερούς καθορισμού της ποσόστωσης του μακρύπτερου τόνου από την Τουρκία, εκτός του πλαισίου συμφωνίας ICCAT, ενέργεια που, όπως επεσήμανε, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του είδους και υποσκάπτει τις προσπάθειες του κυπριακού και ευρωπαϊκού στόλου.  Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώντας την Τουρκία να επιμείνει στο σεβασμό των συμφωνηθέντων.

Τέλος, η Κύπρος υποστήριξε την κοινή πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας για τερματισμό της συστηματικής θανάτωσης αρσενικών νεοσσών στην ΕΕ, καθώς και την πρωτοβουλία της Φινλανδίας αναφορικά με τη σημασία της στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία του πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα δασικά στρατηγικά σχέδια.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο.

Μεγάλο μέρος των συζητήσεων της Συνόδου επικεντρώθηκε στη σημερινή κατάσταση των γεωργικών αγορών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες. Οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής και έδωσαν ιδιαίτερη  έμφαση στα προβλήματα που δημιουργεί η αύξηση του κόστους ενέργειας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ως συνέπεια και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα λιπάσματα, οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι επιβάλλεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων στήριξης της παραγωγής και διαθεσιμότητάς τους στην ΕΕ και κάλεσαν την Επιτροπή να καταθέσει σχετικές προτάσεις. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην πρωτοφανή αύξηση στο κόστος παραγωγής για τους Κύπριους αγρότες. Επεσήμανε ότι η αύξηση αυτή οδηγεί σε αύξηση στις τιμές των τροφίμων, η οποία επηρεάζει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς Κυπριακής Κυβέρνησης για στήριξη των γεωργών στη χώρα μας.  Σημειώνεται ότι η Κύπρος ήταν από τις λίγες χώρες που αξιοποίησαν όλα τα εργαλεία που αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για στήριξη των Κυπρίων αγροτών. Καταλήγοντας, ο κ. Καδής τόνισε την ανάγκη άμεσης λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης των παραγωγών, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές για κάλυψη των αναγκών της σε γεωργικά χρειώδη και κυρίως λιπάσματα.

Αναφορικά με τη συγχρηματοδότηση φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών προγραμμάτων στην ΕΕ, η Κύπρος μαζί με άλλα 20 κράτη μέλη, στήριξαν την πρόταση της Αυστρίας και της Ουγγαρίας για μη επιβολή περιορισμών στη χρηματοδότησή τους. Ο κ. Καδής κάλεσε την Επιτροπή όπως διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών τα οποία έχουν καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων και των επιβλαβών οργανισμών, με πολυδιάστατα οφέλη για την οικονομία, την υγεία και για το περιβάλλον.

Οι Υπουργοί προετοίμασαν, επίσης, την ετήσια Σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-21 Νοεμβρίου. Σε παρέμβασή του, ο κ. Καδής ενημέρωσε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της διασφάλισης της βιωσιμότητας αυτών των πολύ σημαντικών αποθεμάτων. Παράλληλα, στήριξε την υιοθέτηση μιας προσεκτικής προσέγγισης η οποία να διασφαλίζει παράλληλα, τη διατήρηση και άλλων ευαίσθητων ειδών και να διαφυλάσσει τη βιοποικιλότητα.  Ο Υπουργός Γεωργίας έκανε ειδική αναφορά και στο ζήτημα του μονομερούς καθορισμού της ποσόστωσης του μακρύπτερου τόνου από την Τουρκία, εκτός του πλαισίου συμφωνίας ICCAT, ενέργεια που, όπως επεσήμανε, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του είδους και υποσκάπτει τις προσπάθειες του κυπριακού και ευρωπαϊκού στόλου.  Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώντας την Τουρκία να επιμείνει στο σεβασμό των συμφωνηθέντων.

Τέλος, η Κύπρος υποστήριξε την κοινή πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας για τερματισμό της συστηματικής θανάτωσης αρσενικών νεοσσών στην ΕΕ, καθώς και την πρωτοβουλία της Φινλανδίας αναφορικά με τη σημασία της στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία του πλαισίου της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα δασικά στρατηγικά σχέδια.

 

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo