Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου εκπροσώπησε την Κύπρο στις εργασίες που Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
 
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης. Στόχος της πρότασης είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση των ευρωπαϊκών οικοτόπων, το 80% των οποίων βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.
 
Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε την ανάγκη η πρόταση να είναι, από την μία πλευρά αρκούντως φιλόδοξη, αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστική. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι οι επιμέρους στόχοι και η πρόνοια μη-υποβάθμισης θα πρέπει να διατηρούν τον απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας ώστε τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα τα μικρά όπως η Κύπρος, που διαθέτουν περιορισμένους πόρους, να μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, συνέχισε, οι ελλείψεις δεδομένων και το ποσοστό των άγνωστων περιοχών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές.
 
Η Τσεχική Προεδρία ενημέρωσε επίσης, τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ο κ. Γρηγορίου υπέδειξε ότι υπάρχουν πρόνοιες που θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την επιφύλαξη της Κύπρου σχετικά με το προτεινόμενο όριο εισδοχής κτηνοτροφικών μονάδων, το οποίο, όπως επεσήμανε, είναι χαμηλό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον συνολικό αριθμό μονάδων που θα εμπίπτουν στην Οδηγία, με αρνητικές συνέπειες για τον τομέα, λόγω του δυσανάλογου κόστους που αναμένεται να επωμισθούν.
 
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την κυκλική οικονομία και τη δέσμη για τη μηδενική ρύπανση. Ο κ. Γρηγορίου, σχολιάζοντας συγκεκριμένα την αναθεώρηση της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, εξέφρασε την επιφύλαξη της Κύπρου σχετικά με το μεγάλο αριθμό νέων υποχρεώσεων που θα απαιτηθούν, το αυξημένο κόστος εφαρμογής, τα στενά χρονοδιαγράμματα, καθώς και τη μείωση του ορίου πληθυσμού των οικισμών που θα εμπίπτουν στην αναθεωρημένη Οδηγία.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου εκπροσώπησε την Κύπρο στις εργασίες που Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
 
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης. Στόχος της πρότασης είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση των ευρωπαϊκών οικοτόπων, το 80% των οποίων βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.
 
Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε την ανάγκη η πρόταση να είναι, από την μία πλευρά αρκούντως φιλόδοξη, αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστική. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι οι επιμέρους στόχοι και η πρόνοια μη-υποβάθμισης θα πρέπει να διατηρούν τον απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας ώστε τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα τα μικρά όπως η Κύπρος, που διαθέτουν περιορισμένους πόρους, να μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, συνέχισε, οι ελλείψεις δεδομένων και το ποσοστό των άγνωστων περιοχών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές.
 
Η Τσεχική Προεδρία ενημέρωσε επίσης, τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ο κ. Γρηγορίου υπέδειξε ότι υπάρχουν πρόνοιες που θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την επιφύλαξη της Κύπρου σχετικά με το προτεινόμενο όριο εισδοχής κτηνοτροφικών μονάδων, το οποίο, όπως επεσήμανε, είναι χαμηλό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον συνολικό αριθμό μονάδων που θα εμπίπτουν στην Οδηγία, με αρνητικές συνέπειες για τον τομέα, λόγω του δυσανάλογου κόστους που αναμένεται να επωμισθούν.
 
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την κυκλική οικονομία και τη δέσμη για τη μηδενική ρύπανση. Ο κ. Γρηγορίου, σχολιάζοντας συγκεκριμένα την αναθεώρηση της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, εξέφρασε την επιφύλαξη της Κύπρου σχετικά με το μεγάλο αριθμό νέων υποχρεώσεων που θα απαιτηθούν, το αυξημένο κόστος εφαρμογής, τα στενά χρονοδιαγράμματα, καθώς και τη μείωση του ορίου πληθυσμού των οικισμών που θα εμπίπτουν στην αναθεωρημένη Οδηγία.
logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo