Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στην Πράγα

Πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2022, στην Πράγα, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση Υπουργών Εμπορίου. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η γεωστρατηγική σημασία του εμπορίου στην παρούσα συγκυρία και η επέκταση του δικτύου των εμπορικών συμφωνιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες που θα συμβάλουν στη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης αναγνώρισε τον πολύπλευρο αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και τη σημασία του ανοικτού εμπορίου στη βάση κανόνων τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Περαιτέρω, στη συζήτηση που ακολούθησε για την ψηφιακή εμπορική πολιτική της ΕΕ, ο κ. Παναγίδης τόνισε τη σημασία της σύναψης ψηφιακών εταιρικών σχέσεων αλλά και συμφωνιών με ομονοούσες χώρες, όπως επίσης και της προώθησης των διαπραγματεύσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΕ, τόνισε, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση των προτύπων και αξιών της μέσω δεσμευτικών ψηφιακών κανόνων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι συμμετέχοντες στο Άτυπο Συμβούλιο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με την Εμπορική Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ κα Katherine Tai αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ενόψει της 3ης Συνόδου του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας, αλλά και να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού στην οικονομία και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στην Πράγα

Πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2022, στην Πράγα, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση Υπουργών Εμπορίου. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η γεωστρατηγική σημασία του εμπορίου στην παρούσα συγκυρία και η επέκταση του δικτύου των εμπορικών συμφωνιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες που θα συμβάλουν στη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης αναγνώρισε τον πολύπλευρο αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και τη σημασία του ανοικτού εμπορίου στη βάση κανόνων τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Περαιτέρω, στη συζήτηση που ακολούθησε για την ψηφιακή εμπορική πολιτική της ΕΕ, ο κ. Παναγίδης τόνισε τη σημασία της σύναψης ψηφιακών εταιρικών σχέσεων αλλά και συμφωνιών με ομονοούσες χώρες, όπως επίσης και της προώθησης των διαπραγματεύσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΕ, τόνισε, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση των προτύπων και αξιών της μέσω δεσμευτικών ψηφιακών κανόνων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι συμμετέχοντες στο Άτυπο Συμβούλιο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με την Εμπορική Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ κα Katherine Tai αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ενόψει της 3ης Συνόδου του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας, αλλά και να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού στην οικονομία και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo