Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 4 Iουνίου, στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Δρ Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο των εργασιών ήταν η συζήτηση προσανατολισμού με θέμα «Ψηφιακή πυξίδα 2030: Πώς μπορεί να χαραχθεί η πορεία προς το ψηφιακό μέλλον της ΕΕ», στη βάση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η οποία προτείνει τη δημιουργία Ψηφιακής Πυξίδας για τη μετουσίωση των ψηφιακών φιλοδοξιών της ΕΕ με ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, μία πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοβουλία, για την τεχνητή νοημοσύνη, και μια που αφορά στη διαμόρφωση του πλαισίου για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.


Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται πλήρως το όραμα και τους στόχους για έναν ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της ψηφιακής δεκαετίας, είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες που περιγράφονται σε αυτήν. Σε ότι αφορά στην Κύπρο, αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, είναι απόλυτα σύμφωνο με την ψηφιακή πυξίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε τις δράσεις του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών νέφους, καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για υιοθέτηση ψηφιακής ταυτότητας. Η Κυβέρνηση ετοιμάζει επίσης, νέο εθνικό ευζωνικό πλάνο για ασφαλείς και αποδοτικές βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ενώ σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), blockchain και cloud, υπογράμμισε ο Δρ Χειμώνας. Αναφορά έκανε και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων το οποίο, όπως σημείωσε, επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις ανάπτυξης, επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού. Καταλήγοντας, ο Δρ. Χειμώνας υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της χώρας μας για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξίων στον ψηφιακό κόσμο.


Το Συμβούλιο προέβη επίσης, μεταξύ άλλων, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με το σχέδιο Κανονισμού για τη διακυβέρνηση δεδομένων καθώς και σε σχέση με την Πρόταση Οδηγίας για τη δημιουργία ενός υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ.


Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 4 Iουνίου, στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Δρ Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο των εργασιών ήταν η συζήτηση προσανατολισμού με θέμα «Ψηφιακή πυξίδα 2030: Πώς μπορεί να χαραχθεί η πορεία προς το ψηφιακό μέλλον της ΕΕ», στη βάση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η οποία προτείνει τη δημιουργία Ψηφιακής Πυξίδας για τη μετουσίωση των ψηφιακών φιλοδοξιών της ΕΕ με ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, μία πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοβουλία, για την τεχνητή νοημοσύνη, και μια που αφορά στη διαμόρφωση του πλαισίου για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.


Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται πλήρως το όραμα και τους στόχους για έναν ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της ψηφιακής δεκαετίας, είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες που περιγράφονται σε αυτήν. Σε ότι αφορά στην Κύπρο, αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, είναι απόλυτα σύμφωνο με την ψηφιακή πυξίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε τις δράσεις του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών νέφους, καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για υιοθέτηση ψηφιακής ταυτότητας. Η Κυβέρνηση ετοιμάζει επίσης, νέο εθνικό ευζωνικό πλάνο για ασφαλείς και αποδοτικές βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ενώ σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), blockchain και cloud, υπογράμμισε ο Δρ Χειμώνας. Αναφορά έκανε και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων το οποίο, όπως σημείωσε, επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις ανάπτυξης, επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού. Καταλήγοντας, ο Δρ. Χειμώνας υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της χώρας μας για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξίων στον ψηφιακό κόσμο.


Το Συμβούλιο προέβη επίσης, μεταξύ άλλων, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με το σχέδιο Κανονισμού για τη διακυβέρνηση δεδομένων καθώς και σε σχέση με την Πρόταση Οδηγίας για τη δημιουργία ενός υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ.


logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo