Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου 2022, στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνέχεια και της σχετικής διακήρυξης που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Τηλεπικοινωνιών τον περασμένο Μάρτιο.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ. Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τον εξορθολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως μοχλού εξοικονόμησης πόρων και σε άλλους τομείς, με στόχο την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ Χειμώνας αναφέρθηκε στη σημασία ανάπτυξης τυποποιημένων μεθοδολογιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εμπλοκή τόσο της βιομηχανίας όσο και διεθνών ομάδων τυποποίησης, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου μέτρησης των οφελών αλλά και του αντικτύπου της ψηφιακής τεχνολογίας στο περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ είναι αλληλένδετες και, ως εκ τούτου, απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών έτσι ώστε να καρπωθούν οι συνέργειες και να γίνει ορθή διαχείριση των προκλήσεων.

Το Συμβούλιο προέβη, επίσης, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με τις Προτάσεις Κανονισμού Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας, καθώς και των εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη Δίκαιη Πρόσβαση και τη Χρήση Δεδομένων.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου 2022, στο Λουξεμβούργο, οι εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνέχεια και της σχετικής διακήρυξης που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Τηλεπικοινωνιών τον περασμένο Μάρτιο.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ. Χειμώνας ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τον εξορθολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως μοχλού εξοικονόμησης πόρων και σε άλλους τομείς, με στόχο την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ Χειμώνας αναφέρθηκε στη σημασία ανάπτυξης τυποποιημένων μεθοδολογιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εμπλοκή τόσο της βιομηχανίας όσο και διεθνών ομάδων τυποποίησης, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου μέτρησης των οφελών αλλά και του αντικτύπου της ψηφιακής τεχνολογίας στο περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ είναι αλληλένδετες και, ως εκ τούτου, απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών έτσι ώστε να καρπωθούν οι συνέργειες και να γίνει ορθή διαχείριση των προκλήσεων.

Το Συμβούλιο προέβη, επίσης, σε αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με τις Προτάσεις Κανονισμού Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας, καθώς και των εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη Δίκαιη Πρόσβαση και τη Χρήση Δεδομένων.

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo