Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η αναθεωρημένη Οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2012 και αποσκοπεί, ειδικότερα, στην επικαιροποίηση του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, σε επίπεδο ΕΕ, στο επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % σε σχέση με το 1990. Σε παρέμβαση του, ο κ. Παναγίδης, αφού καλωσόρισε την Πρόταση Οδηγίας, σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει δεσμευμένη στο συνολικό στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση και αυτονομία της Ένωσης. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη διατήρηση στην εν λόγω Πρόταση Οδηγίας, της διαφοροποιημένης προσέγγισης για την Κύπρο και Μάλτα σε ό,τι αφορά τις υποχρεωτικές εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών σε εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας μια δίκαιη αναλογική προσπάθεια για όλα τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η αναθεωρημένη Οδηγία η οποία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2018, έχει ως στόχο να αυξηθεί στο 40% ο στόχος για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την Πρόταση Οδηγίας σημειώνοντας ότι είναι ισορροπημένη, λαμβάνει υπόψη τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ειδική κατάσταση ορισμένων κρατών μελών, περιλαμβανομένων των νησιωτικών κρατών μελών, όπου η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι δυσανάλογα υψηλή.

Επιπρόσθετα, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις για την ενεργειακή κατάσταση στην ΕΕ στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης τόνισε ότι οι διακοπές φυσικού αερίου από τη Ρωσία έχουν σοβαρές επιδράσεις σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Ανέφερε ότι στην Κύπρο οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τους πολίτες, ειδικά στον τομέα των μεταφορών όπου η Κύπρος, όπως και οι περισσότερες μικρές χώρες και νησιά, στερούνται δημόσιων υποδομών σε μεταφορές. Επιπλέον, υποστήριξε τη δημιουργία και λειτουργία κοινής πλατφόρμας προμήθειας φυσικού αερίου, όπως και την ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης σε καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες που θα στοχεύουν κυρίως την περιοχή της Νότιας Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, η Γαλλική Προεδρία παρουσίασε τις εκθέσεις προόδου επί της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Πρότασης Κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του Μεθανίου στον τομέα της Ενέργειας.

Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν, επίσης, για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της ΕΕ, ενώ υιοθετήθηκε Πρόταση Κανονισμού για την αποθήκευση φυσικού αερίου.  Τέλος, η επερχόμενη Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε το πρόγραμμα των εργασιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο οι εργασίες του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η αναθεωρημένη Οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2012 και αποσκοπεί, ειδικότερα, στην επικαιροποίηση του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, σε επίπεδο ΕΕ, στο επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % σε σχέση με το 1990. Σε παρέμβαση του, ο κ. Παναγίδης, αφού καλωσόρισε την Πρόταση Οδηγίας, σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει δεσμευμένη στο συνολικό στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση και αυτονομία της Ένωσης. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη διατήρηση στην εν λόγω Πρόταση Οδηγίας, της διαφοροποιημένης προσέγγισης για την Κύπρο και Μάλτα σε ό,τι αφορά τις υποχρεωτικές εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών σε εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας μια δίκαιη αναλογική προσπάθεια για όλα τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, Γενική Προσέγγιση επί της Πρότασης Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η αναθεωρημένη Οδηγία η οποία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία του 2018, έχει ως στόχο να αυξηθεί στο 40% ο στόχος για το 2030 όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης καλωσόρισε την Πρόταση Οδηγίας σημειώνοντας ότι είναι ισορροπημένη, λαμβάνει υπόψη τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ειδική κατάσταση ορισμένων κρατών μελών, περιλαμβανομένων των νησιωτικών κρατών μελών, όπου η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι δυσανάλογα υψηλή.

Επιπρόσθετα, οι ‘27’ αντάλλαξαν απόψεις για την ενεργειακή κατάσταση στην ΕΕ στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης τόνισε ότι οι διακοπές φυσικού αερίου από τη Ρωσία έχουν σοβαρές επιδράσεις σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Ανέφερε ότι στην Κύπρο οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τους πολίτες, ειδικά στον τομέα των μεταφορών όπου η Κύπρος, όπως και οι περισσότερες μικρές χώρες και νησιά, στερούνται δημόσιων υποδομών σε μεταφορές. Επιπλέον, υποστήριξε τη δημιουργία και λειτουργία κοινής πλατφόρμας προμήθειας φυσικού αερίου, όπως και την ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης σε καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες που θα στοχεύουν κυρίως την περιοχή της Νότιας Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, η Γαλλική Προεδρία παρουσίασε τις εκθέσεις προόδου επί της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Πρότασης Κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του Μεθανίου στον τομέα της Ενέργειας.

Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν, επίσης, για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της ΕΕ, ενώ υιοθετήθηκε Πρόταση Κανονισμού για την αποθήκευση φυσικού αερίου.  Τέλος, η επερχόμενη Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε το πρόγραμμα των εργασιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo