Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, οι εργασίες της έκτακτης Συνόδου του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Τα κράτη μέλη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί της Πρότασης Κανονισμού για ανάληψη συντονισμένων μέτρων, με στόχο τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου έτσι ώστε να αποφευχθεί το οποιοδήποτε κενό στην προμήθεια φυσικού αερίου προς τα κράτη μέλη της ΕΕ τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, προτείνεται οικειοθελή μείωση κατά 15% της κατανάλωσης φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 ως την 31η Μαρτίου του 2023. Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στην εν λόγω Πρόταση Κανονισμού, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί και αποδειχθεί αναγκαίο, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ειδικός μηχανισμός, γνωστός ως «EU-Αlert», και να εφαρμοστεί ένας δεσμευτικός στόχος μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου.  

Ο κ. Παναγίδης καταθέτοντας τη συγκατάθεση της Κύπρου, τόνισε ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι πολύ σημαντικές αρχές ιδίως σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς. Η Κύπρος θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο προς επίτευξη του κοινού στόχου όπως καθορίζεται στην εν λόγω Πρόταση, ώστε να καλυφθεί έγκαιρα το όποιο κενό παρουσιαστεί στην προσφορά ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, υπογράμμισε. Ο κ. Παναγίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τις εντατικές προσπάθειες που κατέβαλε τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανησυχίες των Κρατών Μελών. Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, επεσήμανε, αποτελεί η παρέκκλιση που περιλαμβάνεται στην εν λόγω Πρόταση η οποία επιτρέπει σε Κράτη Μέλη, όπως η Κύπρος, που δεν έχουν απευθείας διασύνδεση με το διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικού αερίου οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους να εξαιρεθούν από τον υποχρεωτικό στόχο μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου διεξήχθη, επίσης, συζήτηση επί της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού της ΕΕ και την εφαρμογή μέτρων ενόψει του χειμώνα. Ειδικότερα, οι «27» αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τον συντονισμό της ανταπόκρισης των Κρατών Μελών υπό το φως της μείωσης ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην ΕΕ, την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τη μετάβαση σε άλλους ενεργειακούς φορείς, τα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, καθώς και σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης αναφέρθηκε στη σημασία ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών προτεραιότητας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα Κράτη Μέλη ξεχωριστά, για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, οι οποίες θα διασφαλίζουν παράλληλα σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό σε ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ενημέρωσε για  τις  εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και επιχειρήσεων που προγραμματίζονται στην Κύπρο τους επόμενους μήνες. Επιπρόσθετα, επεσήμανε τη σημασία εκμετάλλευσης των εγχώριων πηγών ενέργειας και επιτάχυνσης της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ανέδειξε και την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας μέσω της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διασυνδέσεων. Καταλήγοντας, ο κ. Παναγίδης έκανε ειδική μνεία και στην ανάπτυξη διεθνών και διμερών σχέσεων με αξιόπιστους εταίρους, ιδιαίτερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο των γενικότερων συζητήσεων που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρισμού προς αντιμετώπιση των αυξητικών τιμών, η Ελλάδα παρουσίασε σχετική πρόταση που στοχεύει στην αποσύνδεση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από τις αυξανόμενες τιμές. Ο κ. Παναγίδης καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία της Ελλάδας, υποστήριξε ότι η εν λόγω πρόταση χρήζει περαιτέρω συζήτησης.

Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώνονται με άτυπο γεύμα εργασίας στην παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Ενέργειας κ. German Galushchenko.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, οι εργασίες της έκτακτης Συνόδου του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Τα κράτη μέλη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί της Πρότασης Κανονισμού για ανάληψη συντονισμένων μέτρων, με στόχο τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου έτσι ώστε να αποφευχθεί το οποιοδήποτε κενό στην προμήθεια φυσικού αερίου προς τα κράτη μέλη της ΕΕ τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, προτείνεται οικειοθελή μείωση κατά 15% της κατανάλωσης φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 ως την 31η Μαρτίου του 2023. Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στην εν λόγω Πρόταση Κανονισμού, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί και αποδειχθεί αναγκαίο, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ειδικός μηχανισμός, γνωστός ως «EU-Αlert», και να εφαρμοστεί ένας δεσμευτικός στόχος μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου.  

Ο κ. Παναγίδης καταθέτοντας τη συγκατάθεση της Κύπρου, τόνισε ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι πολύ σημαντικές αρχές ιδίως σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς. Η Κύπρος θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο προς επίτευξη του κοινού στόχου όπως καθορίζεται στην εν λόγω Πρόταση, ώστε να καλυφθεί έγκαιρα το όποιο κενό παρουσιαστεί στην προσφορά ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, υπογράμμισε. Ο κ. Παναγίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τις εντατικές προσπάθειες που κατέβαλε τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανησυχίες των Κρατών Μελών. Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, επεσήμανε, αποτελεί η παρέκκλιση που περιλαμβάνεται στην εν λόγω Πρόταση η οποία επιτρέπει σε Κράτη Μέλη, όπως η Κύπρος, που δεν έχουν απευθείας διασύνδεση με το διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικού αερίου οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους να εξαιρεθούν από τον υποχρεωτικό στόχο μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου διεξήχθη, επίσης, συζήτηση επί της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού της ΕΕ και την εφαρμογή μέτρων ενόψει του χειμώνα. Ειδικότερα, οι «27» αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τον συντονισμό της ανταπόκρισης των Κρατών Μελών υπό το φως της μείωσης ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην ΕΕ, την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τη μετάβαση σε άλλους ενεργειακούς φορείς, τα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, καθώς και σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Παναγίδης αναφέρθηκε στη σημασία ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών προτεραιότητας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα Κράτη Μέλη ξεχωριστά, για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, οι οποίες θα διασφαλίζουν παράλληλα σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό σε ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ενημέρωσε για  τις  εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και επιχειρήσεων που προγραμματίζονται στην Κύπρο τους επόμενους μήνες. Επιπρόσθετα, επεσήμανε τη σημασία εκμετάλλευσης των εγχώριων πηγών ενέργειας και επιτάχυνσης της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ανέδειξε και την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας μέσω της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διασυνδέσεων. Καταλήγοντας, ο κ. Παναγίδης έκανε ειδική μνεία και στην ανάπτυξη διεθνών και διμερών σχέσεων με αξιόπιστους εταίρους, ιδιαίτερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο των γενικότερων συζητήσεων που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρισμού προς αντιμετώπιση των αυξητικών τιμών, η Ελλάδα παρουσίασε σχετική πρόταση που στοχεύει στην αποσύνδεση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από τις αυξανόμενες τιμές. Ο κ. Παναγίδης καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία της Ελλάδας, υποστήριξε ότι η εν λόγω πρόταση χρήζει περαιτέρω συζήτησης.

Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώνονται με άτυπο γεύμα εργασίας στην παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Ενέργειας κ. German Galushchenko.

 

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo