Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στην συνεδρίαση του Eurogroup και στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin). Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρέθηκαν οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημέρωσε σχετικά τους Υπουργούς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2023 και το 2024 εκτιμάται στο 2,3% και 2,7% αντίστοιχα, σε σχέση με 1,6% για το 2023 και 2,1% για το 2024 που προέβλεπε η Επιτροπή στις χειμερινές της προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2023 είναι ο πέμπτος υψηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και ο έκτος υψηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτιμά πως ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη της ευρωζώνης για το 2023 θα είναι 1,1%, ενώ για το σύνολο των κράτη μέλη της ΕΕ στο 1%.   

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, επίσης, τις νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση και την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και της ασφάλισης καταθέσεων (CMDI) με έμφαση στις μεσαίες και μικρότερες τράπεζες. Οι Υπουργοί είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις αρχικές τους θέσεις επί της πρότασης, προτού αυτή τεθεί για τεχνική επεξεργασία στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Η Κύπρος χαιρέτισε τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές της Επιτροπής με τον Υπουργό να εκφράζει τη θέση πως ένα ισχυρότερο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων μπορεί να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, να στηρίξει την πραγματική οικονομία, να προστατεύει τους καταθέτες και να προσφέρει ισχυρότερη προστασία των δημόσιων πόρων, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα την πιθανή καταστρατήγηση των περιοριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων.

Οι ‘27’ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις, όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Χθες, ο κ. Κεραυνός συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup, όπου συζητήθηκαν οι μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ στη βάση των οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι διαρθρωτικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την κατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό το φως των πρόσφατων χρηματοπιστωτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συμφώνησαν σε οδικό χάρτη εργασιών για την περαιτέρω εμβάθυνση της ένωσης κεφαλαιαγορών. Τέλος, προέβησαν  σε απολογισμό της προόδου του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στην συνεδρίαση του Eurogroup και στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin). Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρέθηκαν οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημέρωσε σχετικά τους Υπουργούς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2023 και το 2024 εκτιμάται στο 2,3% και 2,7% αντίστοιχα, σε σχέση με 1,6% για το 2023 και 2,1% για το 2024 που προέβλεπε η Επιτροπή στις χειμερινές της προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2023 είναι ο πέμπτος υψηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και ο έκτος υψηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτιμά πως ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη της ευρωζώνης για το 2023 θα είναι 1,1%, ενώ για το σύνολο των κράτη μέλη της ΕΕ στο 1%.   

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, επίσης, τις νομοθετικές της προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση και την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και της ασφάλισης καταθέσεων (CMDI) με έμφαση στις μεσαίες και μικρότερες τράπεζες. Οι Υπουργοί είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις αρχικές τους θέσεις επί της πρότασης, προτού αυτή τεθεί για τεχνική επεξεργασία στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Η Κύπρος χαιρέτισε τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές της Επιτροπής με τον Υπουργό να εκφράζει τη θέση πως ένα ισχυρότερο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων μπορεί να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, να στηρίξει την πραγματική οικονομία, να προστατεύει τους καταθέτες και να προσφέρει ισχυρότερη προστασία των δημόσιων πόρων, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα την πιθανή καταστρατήγηση των περιοριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων.

Οι ‘27’ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις, όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Χθες, ο κ. Κεραυνός συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup, όπου συζητήθηκαν οι μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ στη βάση των οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι διαρθρωτικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την κατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό το φως των πρόσφατων χρηματοπιστωτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συμφώνησαν σε οδικό χάρτη εργασιών για την περαιτέρω εμβάθυνση της ένωσης κεφαλαιαγορών. Τέλος, προέβησαν  σε απολογισμό της προόδου του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo