Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο.

Κατά το πρώτο μέρος της Συνόδου, διεξήχθη συζήτηση για θέματα που άπτονται του Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η στήριξη του πολιτιστικού τομέα και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία ως επακόλουθο της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Τη σύνοδο προσφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας Oleksandr Tkachenko.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αφού εξέφρασε εκ νέου την καταδίκη της Κύπρου για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να στηρίξει με κάθε μέσο που διαθέτει τον πολιτιστικό τομέα και τον τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα λόγω του πολέμου στη χώρα. Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην εμπειρία που διαθέτει η Κύπρος σε θέματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Προδρόμου εξέφρασε τη βούληση της χώρας μας να συμβάλει έμπρακτα στη διάσωση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος της Ουκρανίας. Ο κ. Προδρόμου έκανε ειδική αναφορά και στην ανάγκη επαγρύπνησης σχετικά με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τη δράση της Εθνικής Επιτροπής για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία λειτουργεί συντονιστικά με άλλα κράτη για εντοπισμό αρχαιοτήτων που διακινούνται παράνομα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη σημασία υιοθέτησης από περισσότερα κράτη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά , γνωστής και ως «Σύμβασης της Λευκωσίας», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου, και όπως ανέφερε ο Υπουργός θα ενδυναμώσει σημαντικά τις προσπάθειες μας.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί υιοθέτησαν Συμπεράσματα προς ενίσχυση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών μέσω της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά και μέσω της πολυγλωσσίας στην ψηφιακή εποχή. Υιοθετήθηκαν, επίσης, Συμπεράσματα σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής στρατηγικής για το οικοσύστημα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση θεμάτων που άπτονται του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την προώθηση των αξιών της ΕΕ μέσω του αθλητισμού και της οργάνωσής του, και εξετάστηκαν τρόποι στήριξης των Ουκρανών αθλητών, ύστερα από την παρέμβαση του Υπουργού Αθλητισμού της Ουκρανίας Vadym Huttsait. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Προδρόμου επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου για παροχή βοήθειας και διευκολύνσεων προς Ουκρανούς αθλητές, όπως για παράδειγμα, η πρόσφατη έγκριση για συμμετοχή και κάλυψη όλων των εξόδων της Ομάδας Νέων Κολύμβησης της Ουκρανίας για συμμετοχή τους σε αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στις 9 και 10 Απριλίου 2022. Παράλληλα, ο κ. Προδρόμου ανέδειξε την αξιοποίηση της αθλητικής διπλωματίας ως εργαλείο προαγωγής της ενότητας και των αξιών της ΕΕ, τόσο προς στήριξη των προσφύγων Ουκρανών αθλητών αλλά και γενικότερα, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται μέσα από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα όπως τα Erasmus+, Cohesion Policy Funds και άλλα.

Ο κ. Προδρόμου συμμετείχε εξάλλου σε γεύμα εργασίας, όπου συζητήθηκε η παροχή κινήτρων και μέτρων στήριξης προς τις γυναίκες στον τομέα του αθλητισμού με στόχο, μεταξύ άλλων, την καλύτερη πρόσβασή τους σε θέσεις ευθύνης στη διακυβέρνηση αθλητικών οργανισμών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στα θέματα Παιδείας και Νεολαίας.

Σημειώνεται ότι υπό το φως των εξελίξεων στην Ουκρανία, στις εργασίες του Συμβουλίου προσκλήθηκαν για άτυπη ανταλλαγή απόψεων ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας, κ. Serhiy Shkarlet και ο Υπουργός Νεολαίας της Ουκρανίας, κ. Vadym Huttsait.

Κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Παιδείας ήταν η διαχείριση και η πρόβλεψη κρίσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε καταρχάς στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στέφθηκαν με επιτυχία λόγω της στήριξης των κρατών μελών από τα θεσμικά όργανα αλλά και των συντονισμένων ενεργειών των εταίρων. Ευελπιστούμε ότι η εμπειρία, οι ισχυρές δομές και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί θα συμβάλουν καταλυτικά και στη στήριξη των Ουκρανών μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, υπογράμμισε ο κ. Προδρόμου. Αφού ενημέρωσε τους ομολόγους του για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος διαχειρίζεται την ένταξη των Ουκρανών μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ο Υπουργός Παιδείας εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι Υπουργοί Παιδείας παρακάθισαν, στη συνέχεια, σε γεύμα εργασίας κατά το οποίο αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τις επενδύσεις στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και τις δυνατότητες για μακροπρόθεσμη και πιο βιώσιμη οικονομική χρηματοδότησή τους. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου υποστήριξε τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων τόσο μέσω των Προγραμμάτων Erasmus+ και Horizon, αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην παροχή εφάπαξ ενίσχυσης από την Κυβέρνηση στα δύο κρατικά Ανώτερα Ιδρύματα - το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι με αυτή την ενέργεια η Κυβέρνηση επιθυμεί να ενθαρρύνει και άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο να συμμετέχουν σε συμμαχίες πανεπιστημίων.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν  με συζήτηση για τα θέματα Νεολαίας. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η κινητικότητα των εθελοντών, με τους ‘27’ να ανταλλάσσουν απόψεις σε σχέση με τους τρόπους ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των εθνικών δραστηριοτήτων εθελοντισμού και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης, αλλά και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί η εμπλοκή των νέων ευρωπαίων εθελοντών σε δράσεις που προωθούν τις αξίες της ειρήνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε καταρχάς στις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι, η Εθνική Υπηρεσία για τα προγράμματα Erasmus+ Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος προωθεί και σχετικές τις εθνικές δράσεις, γεγονός που επιτρέπει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία τα ζητήματα συμμετοχής, κινητικότητας και εθελοντισμού των νέων, αντικρίζονται με ενιαίο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η αλληλοσυμπλήρωση. Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον εθελοντισμό, υπογράμμισε ο κ. Προδρόμου, επισημαίνοντας ότι οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις εθελοντισμού θα υποστηριχτούν περαιτέρω με εκστρατείες ενημέρωσης και δικτύωσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Αναφερόμενος ειδικότερα στα θέματα κινητικότητας, ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η συμμετοχή νεών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, όπως είναι η Κύπρος. Καταλήγοντας, ο κ. Προδρόμου αφού σημείωσε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου απειλείται η σταθερότητα και η ειρήνη, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης στοχευμένων δράσεων στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα οι οποίες να δίδουν έμφαση στην προώθηση των αξιών της ειρήνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.


*Για πλάνα από τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ πατήστε εδώ.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο.

Κατά το πρώτο μέρος της Συνόδου, διεξήχθη συζήτηση για θέματα που άπτονται του Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η στήριξη του πολιτιστικού τομέα και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία ως επακόλουθο της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Τη σύνοδο προσφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας Oleksandr Tkachenko.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αφού εξέφρασε εκ νέου την καταδίκη της Κύπρου για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να στηρίξει με κάθε μέσο που διαθέτει τον πολιτιστικό τομέα και τον τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα λόγω του πολέμου στη χώρα. Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην εμπειρία που διαθέτει η Κύπρος σε θέματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Προδρόμου εξέφρασε τη βούληση της χώρας μας να συμβάλει έμπρακτα στη διάσωση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος της Ουκρανίας. Ο κ. Προδρόμου έκανε ειδική αναφορά και στην ανάγκη επαγρύπνησης σχετικά με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τη δράση της Εθνικής Επιτροπής για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία λειτουργεί συντονιστικά με άλλα κράτη για εντοπισμό αρχαιοτήτων που διακινούνται παράνομα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη σημασία υιοθέτησης από περισσότερα κράτη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά , γνωστής και ως «Σύμβασης της Λευκωσίας», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου, και όπως ανέφερε ο Υπουργός θα ενδυναμώσει σημαντικά τις προσπάθειες μας.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί υιοθέτησαν Συμπεράσματα προς ενίσχυση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών μέσω της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά και μέσω της πολυγλωσσίας στην ψηφιακή εποχή. Υιοθετήθηκαν, επίσης, Συμπεράσματα σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής στρατηγικής για το οικοσύστημα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση θεμάτων που άπτονται του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την προώθηση των αξιών της ΕΕ μέσω του αθλητισμού και της οργάνωσής του, και εξετάστηκαν τρόποι στήριξης των Ουκρανών αθλητών, ύστερα από την παρέμβαση του Υπουργού Αθλητισμού της Ουκρανίας Vadym Huttsait. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Προδρόμου επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου για παροχή βοήθειας και διευκολύνσεων προς Ουκρανούς αθλητές, όπως για παράδειγμα, η πρόσφατη έγκριση για συμμετοχή και κάλυψη όλων των εξόδων της Ομάδας Νέων Κολύμβησης της Ουκρανίας για συμμετοχή τους σε αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στις 9 και 10 Απριλίου 2022. Παράλληλα, ο κ. Προδρόμου ανέδειξε την αξιοποίηση της αθλητικής διπλωματίας ως εργαλείο προαγωγής της ενότητας και των αξιών της ΕΕ, τόσο προς στήριξη των προσφύγων Ουκρανών αθλητών αλλά και γενικότερα, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται μέσα από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα όπως τα Erasmus+, Cohesion Policy Funds και άλλα.

Ο κ. Προδρόμου συμμετείχε εξάλλου σε γεύμα εργασίας, όπου συζητήθηκε η παροχή κινήτρων και μέτρων στήριξης προς τις γυναίκες στον τομέα του αθλητισμού με στόχο, μεταξύ άλλων, την καλύτερη πρόσβασή τους σε θέσεις ευθύνης στη διακυβέρνηση αθλητικών οργανισμών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στα θέματα Παιδείας και Νεολαίας.

Σημειώνεται ότι υπό το φως των εξελίξεων στην Ουκρανία, στις εργασίες του Συμβουλίου προσκλήθηκαν για άτυπη ανταλλαγή απόψεων ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας, κ. Serhiy Shkarlet και ο Υπουργός Νεολαίας της Ουκρανίας, κ. Vadym Huttsait.

Κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Παιδείας ήταν η διαχείριση και η πρόβλεψη κρίσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε καταρχάς στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στέφθηκαν με επιτυχία λόγω της στήριξης των κρατών μελών από τα θεσμικά όργανα αλλά και των συντονισμένων ενεργειών των εταίρων. Ευελπιστούμε ότι η εμπειρία, οι ισχυρές δομές και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί θα συμβάλουν καταλυτικά και στη στήριξη των Ουκρανών μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, υπογράμμισε ο κ. Προδρόμου. Αφού ενημέρωσε τους ομολόγους του για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος διαχειρίζεται την ένταξη των Ουκρανών μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ο Υπουργός Παιδείας εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι Υπουργοί Παιδείας παρακάθισαν, στη συνέχεια, σε γεύμα εργασίας κατά το οποίο αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τις επενδύσεις στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και τις δυνατότητες για μακροπρόθεσμη και πιο βιώσιμη οικονομική χρηματοδότησή τους. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου υποστήριξε τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων τόσο μέσω των Προγραμμάτων Erasmus+ και Horizon, αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην παροχή εφάπαξ ενίσχυσης από την Κυβέρνηση στα δύο κρατικά Ανώτερα Ιδρύματα - το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι με αυτή την ενέργεια η Κυβέρνηση επιθυμεί να ενθαρρύνει και άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο να συμμετέχουν σε συμμαχίες πανεπιστημίων.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν  με συζήτηση για τα θέματα Νεολαίας. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η κινητικότητα των εθελοντών, με τους ‘27’ να ανταλλάσσουν απόψεις σε σχέση με τους τρόπους ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των εθνικών δραστηριοτήτων εθελοντισμού και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης, αλλά και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί η εμπλοκή των νέων ευρωπαίων εθελοντών σε δράσεις που προωθούν τις αξίες της ειρήνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε καταρχάς στις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι, η Εθνική Υπηρεσία για τα προγράμματα Erasmus+ Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος προωθεί και σχετικές τις εθνικές δράσεις, γεγονός που επιτρέπει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία τα ζητήματα συμμετοχής, κινητικότητας και εθελοντισμού των νέων, αντικρίζονται με ενιαίο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η αλληλοσυμπλήρωση. Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον εθελοντισμό, υπογράμμισε ο κ. Προδρόμου, επισημαίνοντας ότι οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις εθελοντισμού θα υποστηριχτούν περαιτέρω με εκστρατείες ενημέρωσης και δικτύωσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Αναφερόμενος ειδικότερα στα θέματα κινητικότητας, ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η συμμετοχή νεών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, όπως είναι η Κύπρος. Καταλήγοντας, ο κ. Προδρόμου αφού σημείωσε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου απειλείται η σταθερότητα και η ειρήνη, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης στοχευμένων δράσεων στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα οι οποίες να δίδουν έμφαση στην προώθηση των αξιών της ειρήνης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας.


*Για πλάνα από τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ πατήστε εδώ.

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo