Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Παιδείας της ΕΕ

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για θέματα Παιδείας, στις Βρυξέλλες. Του Συμβουλίου προέδρευσε η Υπουργός Σχολείων της Σουηδίας, κ. Lotta Edholm.

Κατά την έναρξη της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι Υπουργοί Παιδείας αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο των εκπαιδευτικών υψηλής ποιότητας στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για προσέλκυση και διατήρηση καταρτισμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Σε παρέμβασή της, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση, θέτοντας ποιοτικά κριτήρια, διαμόρφωσε ένα αξιοκρατικό σύστημα διορισμού με στόχο την απορρόφηση των καταλληλότερων, των πιο προσοντούχων και ικανότερων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, σημείωσε ότι εφαρμόζεται στοχευμένη πολιτική για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με επίκεντρο την σχολική μονάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα συμβάλλει στην ανατροφοδότηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και στην δημιουργία νέων οδών επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης.

Η Υπουργός Παιδείας δεν παρέλειψε να αναδείξει την σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, σημειώνοντας την συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το πιλοτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών. Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε, επίσης, ότι η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι πάντα χρήσιμη και ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, εγκρίθηκαν Συμπεράσματα σχετικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την πράσινη μετάβαση. Τα Συμπεράσματα αποτυπώνουν τον ρόλο της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, της ανώτερης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και την ανταπόκριση στις προκλήσεις του μετασχηματισμού των επαγγελμάτων.

Οι Υπουργοί παρακάθησαν σε γεύμα εργασίας όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τους τρόπους ένταξης εκτοπισμένων εκπαιδευτικών από την Ουκρανία στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, με σκοπό την στήριξη των Ουκρανών μαθητών.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Παιδείας της ΕΕ

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για θέματα Παιδείας, στις Βρυξέλλες. Του Συμβουλίου προέδρευσε η Υπουργός Σχολείων της Σουηδίας, κ. Lotta Edholm.

Κατά την έναρξη της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι Υπουργοί Παιδείας αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο των εκπαιδευτικών υψηλής ποιότητας στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για προσέλκυση και διατήρηση καταρτισμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Σε παρέμβασή της, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση, θέτοντας ποιοτικά κριτήρια, διαμόρφωσε ένα αξιοκρατικό σύστημα διορισμού με στόχο την απορρόφηση των καταλληλότερων, των πιο προσοντούχων και ικανότερων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, σημείωσε ότι εφαρμόζεται στοχευμένη πολιτική για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με επίκεντρο την σχολική μονάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα συμβάλλει στην ανατροφοδότηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και στην δημιουργία νέων οδών επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης.

Η Υπουργός Παιδείας δεν παρέλειψε να αναδείξει την σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, σημειώνοντας την συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το πιλοτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών. Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε, επίσης, ότι η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι πάντα χρήσιμη και ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, εγκρίθηκαν Συμπεράσματα σχετικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την πράσινη μετάβαση. Τα Συμπεράσματα αποτυπώνουν τον ρόλο της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, της ανώτερης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και την ανταπόκριση στις προκλήσεις του μετασχηματισμού των επαγγελμάτων.

Οι Υπουργοί παρακάθησαν σε γεύμα εργασίας όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τους τρόπους ένταξης εκτοπισμένων εκπαιδευτικών από την Ουκρανία στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, με σκοπό την στήριξη των Ουκρανών μαθητών.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo