Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτισμού στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός) της ΕΕ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός) της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, επί της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατά το επόμενο διάστημα.

Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου επί του Κανονισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και των δημοσιογράφων. Εξήρε επίσης τη σημασία των προνοιών για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, οι οποίες είναι επωφελείς τόσο για την ενιαία αγορά όσο και για τους Ευρωπαίους πολίτες. «Για εμάς είναι σημαντικό», ανέφερε στο τέλος, «να διασφαλιστεί ότι οι πρόνοιες της συμφωνίας θα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη».

Σχολιάζοντας πρόταση της Ρουμανίας για αξιολόγηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός Ταμείου για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ο κ. Χατζηγιάννης ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη ευαισθησία της Κύπρου, αναφερόμενος στις εθνικές εμπειρίες από την καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο Υφυπουργός καλωσόρισε, επίσης, την πρωτοβουλία της Λετονικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για διοργάνωση συνεδρίου για τη Σύμβαση της Λευκωσίας για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το συνέδριο θα δώσει νέα ώθηση και θα ενθαρρύνει περισσότερα κράτη να επικυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση, η οποία υιοθετήθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτισμού στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός) της ΕΕ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός) της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, επί της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατά το επόμενο διάστημα.

Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου επί του Κανονισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και των δημοσιογράφων. Εξήρε επίσης τη σημασία των προνοιών για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, οι οποίες είναι επωφελείς τόσο για την ενιαία αγορά όσο και για τους Ευρωπαίους πολίτες. «Για εμάς είναι σημαντικό», ανέφερε στο τέλος, «να διασφαλιστεί ότι οι πρόνοιες της συμφωνίας θα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη».

Σχολιάζοντας πρόταση της Ρουμανίας για αξιολόγηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός Ταμείου για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ο κ. Χατζηγιάννης ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη ευαισθησία της Κύπρου, αναφερόμενος στις εθνικές εμπειρίες από την καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο Υφυπουργός καλωσόρισε, επίσης, την πρωτοβουλία της Λετονικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για διοργάνωση συνεδρίου για τη Σύμβαση της Λευκωσίας για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το συνέδριο θα δώσει νέα ώθηση και θα ενθαρρύνει περισσότερα κράτη να επικυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση, η οποία υιοθετήθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo