Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου συμμετείχε στην Σύνοδο του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 2023, στις Βρυξέλλες.

Κατά την πρώτη μέρα εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί συζήτησαν θέματα Νεολαίας και αντάλλαξαν απόψεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων, ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Ουκρανός Υφυπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Andriy Chesnokov. Η Υπουργός αναφέρθηκε στις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης πολιτικών που εφαρμόζουμε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην εμπλοκή φορέων νεολαίας στη διαμόρφωση της εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Επεσήμανε την αξία της πολυεπίπεδης συνεργασίας και αναφέρθηκε σε πρακτικά παραδείγματα στήριξης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Τέλος, ενημέρωσε σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εκπαίδευσης Ουκρανών μαθητών και νέων, και την προώθηση Συμφωνίας με την Ουκρανία για την αμοιβαία αναγνώριση εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών τίτλων.

Στην Σύνοδο Παιδείας οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την πολιτική τους δέσμευση για επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, εγκρίνοντας σχετικό ψήφισμα. Δεσμεύτηκαν, επίσης, όπως ενδυναμώσουν τις προσπάθειές τους για επίτευξη της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων ανώτερης εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Oι Υπουργοί συζήτησαν για την ανάγνωση και τη σημασία της στη μάθηση, την ισότητα και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η κ. Μιχαηλίδου επισημαίνοντας τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογράμμισε την ανάγκη για καλλιέργεια στρατηγικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και ολιστική προσέγγιση της γλωσσικής καλλιέργειας, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να διαχειρίζονται κριτικά τον καταιγισμό πληροφοριών. Έθιξε, επίσης, την αντιμετώπιση των μαθησιακών «ελλειμάτων» που επέφεραν οι περιορισμοί και το κλείσιμο των σχολείων κατά την πανδημία, σημειώνοντας την ανάγκη για μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης και στοχευμένης και εξατομικευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων παιδιών και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, τόνισε τη σημασία της φιλαναγνωσίας, η οποία αποτελεί βασική πτυχή του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα κράτη μέλη, τα οποία συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία της Ιστορίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάλεσαν τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη του Παρατηρητηρίου να αξιολογήσουν θετικά το ενδεχόμενο ένταξής τους. Η Υπουργός σημείωσε ότι το Παρατηρητήριο συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, της αλληλοκατανόησης και της ειρήνης στην Ευρώπη.

Κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Αθλητισμού συζήτησαν θέματα χρηστής διακυβέρνησης και διασφάλισης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η Υπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να αναληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο, με σεβασμό στην αυτονομία των αθλητικών οργανισμών, όπως η συνεργασία για καθορισμό προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό και η αξιοποίηση της αθλητικής διπλωματίας.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου συμμετείχε στην Σύνοδο του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 2023, στις Βρυξέλλες.

Κατά την πρώτη μέρα εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί συζήτησαν θέματα Νεολαίας και αντάλλαξαν απόψεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων, ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Ουκρανός Υφυπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Andriy Chesnokov. Η Υπουργός αναφέρθηκε στις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης πολιτικών που εφαρμόζουμε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην εμπλοκή φορέων νεολαίας στη διαμόρφωση της εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Επεσήμανε την αξία της πολυεπίπεδης συνεργασίας και αναφέρθηκε σε πρακτικά παραδείγματα στήριξης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Τέλος, ενημέρωσε σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εκπαίδευσης Ουκρανών μαθητών και νέων, και την προώθηση Συμφωνίας με την Ουκρανία για την αμοιβαία αναγνώριση εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών τίτλων.

Στην Σύνοδο Παιδείας οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την πολιτική τους δέσμευση για επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, εγκρίνοντας σχετικό ψήφισμα. Δεσμεύτηκαν, επίσης, όπως ενδυναμώσουν τις προσπάθειές τους για επίτευξη της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων ανώτερης εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Oι Υπουργοί συζήτησαν για την ανάγνωση και τη σημασία της στη μάθηση, την ισότητα και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η κ. Μιχαηλίδου επισημαίνοντας τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογράμμισε την ανάγκη για καλλιέργεια στρατηγικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και ολιστική προσέγγιση της γλωσσικής καλλιέργειας, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να διαχειρίζονται κριτικά τον καταιγισμό πληροφοριών. Έθιξε, επίσης, την αντιμετώπιση των μαθησιακών «ελλειμάτων» που επέφεραν οι περιορισμοί και το κλείσιμο των σχολείων κατά την πανδημία, σημειώνοντας την ανάγκη για μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης και στοχευμένης και εξατομικευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων παιδιών και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, τόνισε τη σημασία της φιλαναγνωσίας, η οποία αποτελεί βασική πτυχή του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα κράτη μέλη, τα οποία συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία της Ιστορίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάλεσαν τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη του Παρατηρητηρίου να αξιολογήσουν θετικά το ενδεχόμενο ένταξής τους. Η Υπουργός σημείωσε ότι το Παρατηρητήριο συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, της αλληλοκατανόησης και της ειρήνης στην Ευρώπη.

Κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Αθλητισμού συζήτησαν θέματα χρηστής διακυβέρνησης και διασφάλισης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η Υπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να αναληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο, με σεβασμό στην αυτονομία των αθλητικών οργανισμών, όπως η συνεργασία για καθορισμό προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό και η αξιοποίηση της αθλητικής διπλωματίας.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo