Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, στην Πράγα

Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στις 13-14 Ιουλίου 2022. Τη συνάντηση οργάνωσε η Κυβέρνηση της Τσεχίας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, όπως οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η προετοιμασία της Ε.Ε. για τη Διάσκεψη της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στον Καναδά, και η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε παρουσίαση, από τον Ουκρανό Υπουργό Περιβάλλοντος, των σοβαρών επιπτώσεων του πολέμου στη βιοποικιλότητα, στα οικοσυστήματα, στο έδαφος, στα νερά και στην ατμόσφαιρα. Ο κ. Καδής εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουκρανία και υποστήριξε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της χώρας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Τόνισε την ανάγκη η στήριξη να παραχωρηθεί τόσο σε επίπεδο οικονομικών πόρων όσο και σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος το συντομότερο δυνατόν, ιεραρχώντας τις πιο επείγουσες και σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πρώτο στάδιο. Σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί και με την πορεία πράσινης μετάβασης της Ουκρανίας.

Στην παρέμβαση του αναφορικά με τη Διάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα, ο κ. Καδής τόνισε τη σημασία της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Υπουργός σημείωσε την ανάγκη επίτευξης ολοκληρωμένων στόχων, όπως η σωστή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, η προστασία των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, η αντιμετώπιση της ρύπανσης και η εφαρμογή πράσινων λύσεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ανέφερε επίσης ότι, για την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν πόροι από όλες τις δυνητικές πηγές, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο κ. Καδής επεσήμανε τις σημαντικές συνέργειες που μπορούν να έχουν δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Σημείωσε ότι η εφαρμογή πράσινων λύσεων, καθώς και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων (nature based solutions), αποτελούν σημαντικά εργαλεία που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ευρέως. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη εντατικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες στα θέματα βιοποικιλότητας και κλίματος, ώστε να αναπτυχθούν τέτοιες συνέργειες.

Στη συζήτηση που έγινε σε σχέση με τις θέσεις που θα παρουσιάσει η ΕΕ κατά τη Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 27), που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο κ. Καδής τόνισε τη σημασία της τήρησης και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί κατά την προηγούμενη Διάσκεψη (COP 26) στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την υλοποίηση της περιφερειακής πρωτοβουλίας της Κύπρου για τον συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρουσίασε ο Υπουργός, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή 240 διακεκριμένων επιστημόνων, θα υιοθετηθεί από τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Διάσκεψης COP27.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, στην Πράγα

Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στις 13-14 Ιουλίου 2022. Τη συνάντηση οργάνωσε η Κυβέρνηση της Τσεχίας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, όπως οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η προετοιμασία της Ε.Ε. για τη Διάσκεψη της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στον Καναδά, και η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε παρουσίαση, από τον Ουκρανό Υπουργό Περιβάλλοντος, των σοβαρών επιπτώσεων του πολέμου στη βιοποικιλότητα, στα οικοσυστήματα, στο έδαφος, στα νερά και στην ατμόσφαιρα. Ο κ. Καδής εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουκρανία και υποστήριξε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της χώρας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Τόνισε την ανάγκη η στήριξη να παραχωρηθεί τόσο σε επίπεδο οικονομικών πόρων όσο και σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος το συντομότερο δυνατόν, ιεραρχώντας τις πιο επείγουσες και σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πρώτο στάδιο. Σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί και με την πορεία πράσινης μετάβασης της Ουκρανίας.

Στην παρέμβαση του αναφορικά με τη Διάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα, ο κ. Καδής τόνισε τη σημασία της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Υπουργός σημείωσε την ανάγκη επίτευξης ολοκληρωμένων στόχων, όπως η σωστή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, η προστασία των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, η αντιμετώπιση της ρύπανσης και η εφαρμογή πράσινων λύσεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ανέφερε επίσης ότι, για την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν πόροι από όλες τις δυνητικές πηγές, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο κ. Καδής επεσήμανε τις σημαντικές συνέργειες που μπορούν να έχουν δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Σημείωσε ότι η εφαρμογή πράσινων λύσεων, καθώς και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων (nature based solutions), αποτελούν σημαντικά εργαλεία που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ευρέως. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη εντατικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες στα θέματα βιοποικιλότητας και κλίματος, ώστε να αναπτυχθούν τέτοιες συνέργειες.

Στη συζήτηση που έγινε σε σχέση με τις θέσεις που θα παρουσιάσει η ΕΕ κατά τη Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 27), που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο κ. Καδής τόνισε τη σημασία της τήρησης και επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί κατά την προηγούμενη Διάσκεψη (COP 26) στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την υλοποίηση της περιφερειακής πρωτοβουλίας της Κύπρου για τον συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρουσίασε ο Υπουργός, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή 240 διακεκριμένων επιστημόνων, θα υιοθετηθεί από τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Διάσκεψης COP27.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo