Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Σε παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος καλωσόρισε το συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης και δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ειδική ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε για την Κύπρο, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος δεν είναι, επί του παρόντος, ενεργειακά διασυνδεδεμένη με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, στήριξε το όριο που τέθηκε αναφορικά με τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και μεταποίησης ορυκτών και την εξαίρεση των εγκαταστάσεων γύψου καθώς και, στο πνεύμα συμβιβασμού, τα προτεινόμενα όρια εισδοχής για τον κτηνοτροφικό τομέα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ενδεχόμενη οικονομική βοήθεια σε μικρές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Επιπρόσθετο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η νέα πρόταση θέσπισης πλαισίου για την πιστοποίηση απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα. Η μεθοδολογία πιστοποίησης, επεσήμανε ο Υπουργός, θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεκτίμηση τόσο του γεωγραφικού πλαισίου όσο και της υφιστάμενης κλιματικής ζώνης του κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να οριστούν επακριβώς, πρόσθεσε, βασικές έννοιες όπως η προσθετικότητα, και στον καθορισμό της βάσης δεδομένων να αντανακλώνται τα διαφορετικά προφίλ και οι συνθήκες απορρόφησης των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πράσινη διάσταση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη συμβολή της στη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Θέμα συζήτησης των ‘27’ ήταν και ο Κανονισμός για τα απόβλητα συσκευασιών. Η Κύπρος εξέφρασε προβληματισμούς για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες παραγωγής ως προς τα στενά χρονοδιαγράμματα που τίθενται, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία νέων υποδομών και μοντέλων επαναγέμισης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών και το υψηλό κόστος που περικλείουν. Ο κ. Ξενοφώντος ζήτησε όπως λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης του κάθε κράτους μέλους, σκιαγραφώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, του απομονωμένου νησιωτικού της χαρακτήρα και των εποχιακών διακυμάνσεων στην παραγωγή απόβλητων λόγω του τουρισμού.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος απασχόλησε και η αναθεώρηση της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία της Κύπρου σχετικά με τον μεγάλο αριθμό νέων υποχρεώσεων που θα απαιτηθούν, το επικείμενο κόστος εφαρμογής, καθώς και τα στενά χρονοδιαγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, εισηγήθηκε όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε μικρότερες εγκαταστάσεις, καθώς και η υποχρέωση για περαιτέρω επεξεργασία, να βασιστεί σε Ανάλυση Εκτίμησης Κινδύνου και σε μελέτη κόστους-οφέλους.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος εξέφρασε την στήριξη της Κύπρου στην Αυστριακή πρωτοβουλία για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά στις καινοτόμες γονιδιοματικές τεχνικές.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Σε παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος καλωσόρισε το συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης και δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ειδική ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε για την Κύπρο, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος δεν είναι, επί του παρόντος, ενεργειακά διασυνδεδεμένη με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, στήριξε το όριο που τέθηκε αναφορικά με τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και μεταποίησης ορυκτών και την εξαίρεση των εγκαταστάσεων γύψου καθώς και, στο πνεύμα συμβιβασμού, τα προτεινόμενα όρια εισδοχής για τον κτηνοτροφικό τομέα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ενδεχόμενη οικονομική βοήθεια σε μικρές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Επιπρόσθετο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η νέα πρόταση θέσπισης πλαισίου για την πιστοποίηση απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα. Η μεθοδολογία πιστοποίησης, επεσήμανε ο Υπουργός, θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεκτίμηση τόσο του γεωγραφικού πλαισίου όσο και της υφιστάμενης κλιματικής ζώνης του κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να οριστούν επακριβώς, πρόσθεσε, βασικές έννοιες όπως η προσθετικότητα, και στον καθορισμό της βάσης δεδομένων να αντανακλώνται τα διαφορετικά προφίλ και οι συνθήκες απορρόφησης των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πράσινη διάσταση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη συμβολή της στη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Θέμα συζήτησης των ‘27’ ήταν και ο Κανονισμός για τα απόβλητα συσκευασιών. Η Κύπρος εξέφρασε προβληματισμούς για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες παραγωγής ως προς τα στενά χρονοδιαγράμματα που τίθενται, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία νέων υποδομών και μοντέλων επαναγέμισης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών και το υψηλό κόστος που περικλείουν. Ο κ. Ξενοφώντος ζήτησε όπως λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης του κάθε κράτους μέλους, σκιαγραφώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, του απομονωμένου νησιωτικού της χαρακτήρα και των εποχιακών διακυμάνσεων στην παραγωγή απόβλητων λόγω του τουρισμού.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος απασχόλησε και η αναθεώρηση της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία της Κύπρου σχετικά με τον μεγάλο αριθμό νέων υποχρεώσεων που θα απαιτηθούν, το επικείμενο κόστος εφαρμογής, καθώς και τα στενά χρονοδιαγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, εισηγήθηκε όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε μικρότερες εγκαταστάσεις, καθώς και η υποχρέωση για περαιτέρω επεξεργασία, να βασιστεί σε Ανάλυση Εκτίμησης Κινδύνου και σε μελέτη κόστους-οφέλους.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος εξέφρασε την στήριξη της Κύπρου στην Αυστριακή πρωτοβουλία για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά στις καινοτόμες γονιδιοματικές τεχνικές.

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo