Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την πανδημία του Covid-19 και θέματα Άμυνας, Ασφάλειας και Νότιας Γειτονίας - Προεδρικό Μέγαρο, 25-26 Φεβρουαρίου 2021

Στον ιστότοπο γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο ανήκει στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή παραχωρείται δωρεάν από το Συμβούλιο της ΕΕ. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του υλικού μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΓΤΠ (https://www.pio.gov.cy/) και του Συμβουλίου της ΕΕ (https://newsroom.consilium.europa.eu).

 
logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo