Συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΤΤΕ) - Λουξεμβούργο, 3 Ιουνίου 2021

Στον ιστότοπο γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο ανήκει στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή παραχωρείται δωρεάν από το Συμβούλιο της ΕΕ. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του υλικού μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΓΤΠ (https://www.pio.gov.cy/) και του Συμβουλίου της ΕΕ (https://newsroom.consilium.europa.eu).

 
logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo