Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου

  

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος προέβη, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2021, στις Βρυξέλλες, στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ:

«Κατά τη διάρκεια των απογευματινών εργασιών του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τους ομολόγους του για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας των πολύ αυξημένων μεταναστευτικών ροών που, για πολύ καιρό τώρα, έχουν καταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία με διαφορά το πρώτο σε αριθμό αιτήσεων πολιτικού ασύλου Κράτος Μέλος της ΕΕ κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Περαιτέρω, επεσήμανε πως, σήμερα, το ποσοστό αιτητών ασύλου ή ήδη κατόχων καθεστώτος προστασίας φτάνει το 4,4% του πληθυσμού της Κύπρου, όταν την ίδια ώρα το ποσοστό αυτό, κατ’ αναλογία πληθυσμού, δεν ξεπερνά το 1% στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη πρώτης γραμμής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στάθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων που αιτούνται ασύλου στην Κύπρο αφορούν σε πρόσωπα από ασφαλείς χώρες προέλευσης, τα οποία έφθασαν στα κατεχόμενα από την Τουρκία και από εκεί οδηγήθηκαν σε σημεία κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός από όπου ακολούθως πέρασαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καυτηρίασε την απαράδεκτη εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Τουρκία και τόνισε την ανάγκη όπως η ΕΕ λάβει αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα, τόσο από την Τουρκία, όσο και από οποιαδήποτε τρίτη χώρα που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο σε μια προσπάθεια αποκόμισης αλλότριων πολιτικών οφελών.

Αναφέρθηκε ακόμα, στην πρόσφατη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία περιέγραψε τη δραματική κατάσταση στην Κύπρο και την αφόρητη πίεση που δέχεται το Κράτος και οι υπηρεσίες Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και τι απαιτείται από πλευράς ΕΕ προς άμβλυνση του προβλήματος.

Αφού εξήγησε πως τα κυπριακά αιτήματα ουδόλως αναιρούν την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας ή τη συνέχιση της εξέτασης των εν εξελίξει διαδικασιών ασύλου, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε τη σημασία άμεσης εξεύρεσης τρόπων πρακτικής αρωγής προς την Κύπρο από την ΕΕ και τους εταίρους της, η οποία βοήθεια να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις κυπριακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση θα ήταν η συνδρομή της ΕΕ προς την πραγματοποίηση άμεσων και υποχρεωτικών επιστροφών προσώπων των οποίων η αίτησή τους για άσυλο απορρίπτεται τελεσιδίκως από τις Κυπριακές Αρχές.

Επίσης, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Κύπρο η ευχέρεια και τα μέσα για τη διαχείριση και φύλαξη της Πράσινης Γραμμής, που παραμένει η αχίλλειος πτέρνα μας, δίχως ασφαλώς αυτή να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύνορο.

Τέλος, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η εφαρμογή επιτέλους από την Τουρκία της Δήλωσης του 2016 για το μεταναστευτικό και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και αυτή εξαιρετικής σημασίας».

 

16.12.2021

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου

  

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος προέβη, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2021, στις Βρυξέλλες, στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ:

«Κατά τη διάρκεια των απογευματινών εργασιών του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τους ομολόγους του για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας των πολύ αυξημένων μεταναστευτικών ροών που, για πολύ καιρό τώρα, έχουν καταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία με διαφορά το πρώτο σε αριθμό αιτήσεων πολιτικού ασύλου Κράτος Μέλος της ΕΕ κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Περαιτέρω, επεσήμανε πως, σήμερα, το ποσοστό αιτητών ασύλου ή ήδη κατόχων καθεστώτος προστασίας φτάνει το 4,4% του πληθυσμού της Κύπρου, όταν την ίδια ώρα το ποσοστό αυτό, κατ’ αναλογία πληθυσμού, δεν ξεπερνά το 1% στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη πρώτης γραμμής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στάθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων που αιτούνται ασύλου στην Κύπρο αφορούν σε πρόσωπα από ασφαλείς χώρες προέλευσης, τα οποία έφθασαν στα κατεχόμενα από την Τουρκία και από εκεί οδηγήθηκαν σε σημεία κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός από όπου ακολούθως πέρασαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καυτηρίασε την απαράδεκτη εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Τουρκία και τόνισε την ανάγκη όπως η ΕΕ λάβει αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα, τόσο από την Τουρκία, όσο και από οποιαδήποτε τρίτη χώρα που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο σε μια προσπάθεια αποκόμισης αλλότριων πολιτικών οφελών.

Αναφέρθηκε ακόμα, στην πρόσφατη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία περιέγραψε τη δραματική κατάσταση στην Κύπρο και την αφόρητη πίεση που δέχεται το Κράτος και οι υπηρεσίες Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και τι απαιτείται από πλευράς ΕΕ προς άμβλυνση του προβλήματος.

Αφού εξήγησε πως τα κυπριακά αιτήματα ουδόλως αναιρούν την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας ή τη συνέχιση της εξέτασης των εν εξελίξει διαδικασιών ασύλου, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε τη σημασία άμεσης εξεύρεσης τρόπων πρακτικής αρωγής προς την Κύπρο από την ΕΕ και τους εταίρους της, η οποία βοήθεια να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις κυπριακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση θα ήταν η συνδρομή της ΕΕ προς την πραγματοποίηση άμεσων και υποχρεωτικών επιστροφών προσώπων των οποίων η αίτησή τους για άσυλο απορρίπτεται τελεσιδίκως από τις Κυπριακές Αρχές.

Επίσης, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Κύπρο η ευχέρεια και τα μέσα για τη διαχείριση και φύλαξη της Πράσινης Γραμμής, που παραμένει η αχίλλειος πτέρνα μας, δίχως ασφαλώς αυτή να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύνορο.

Τέλος, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η εφαρμογή επιτέλους από την Τουρκία της Δήλωσης του 2016 για το μεταναστευτικό και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και αυτή εξαιρετικής σημασίας».

 

16.12.2021

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo