Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου για την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου   

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε ενημέρωση των ομολόγων του σχετικά με την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για τις νέες έκνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, καθώς και τη δημιουργία άλλων τετελεσμένων επί του εδάφους, την απαράδεχτη εμμονή της Τουρκίας να προωθεί την απαράδεκτη λύση στη βάση δύο κρατών, αλλά και γενικότερα την επιθετική στάση της Άγκυρας έναντι της Κύπρου.

Ο Προέδρος ζήτησε επίσης από τους ομολόγους του όπως ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία προκειμένου να συμπεριφερθεί επιτέλους υπεύθυνα, επιτρέποντας την επανέναρξη των συνομιλίων για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των όσων προβλέπονται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ομοίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις απειλές της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου, τα οποία συμφώνησαν, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καταδικάζουν τη ρητορική και τις απαράδεκτες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ την καλούν να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών της ΕΕ. Αναμένουν δε από την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν όπως παραχωρηθεί το καθεστώς υπό ένταξη χώρας στις δύο πρώτες, ενώ ανοικτός παραμένει ο δρόμος και για την Γεωργία νοουμένου ότι θα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ένταξης και να καταστούν κράτη μέλη εφόσον πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στους τομείς του κράτους δίκαιου και της απονομής δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και γενικότερα εφόσον εκπληρώσουν όλα τα προαπαιτούμενα.  

Περαιτέρω και σε συνέχεια της πρωινής υψηλού επιπέδου συνάντησης με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκάνιων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε την ετοιμότητά του να παραχωρήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μετά που η τελευταία θα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στη βάση των προτεραιοτήτων που περιέχονται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τέλος, στη σημερινή συνέδρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άνοιξε και η συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου Μακρόν για δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, ως πλατφόρμας συζητήσεων που θα επέτρεπε στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, συνεργαζόμενη και με τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες δημοκρατικές αρχές και αξίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε πως εκ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής τρίτων χωρών σε μια τέτοια κοινότητα θα πρέπει να είναι ο σεβασμός του διεθνούς δίκαιου και της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των χωρών.     

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου για την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου   

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε ενημέρωση των ομολόγων του σχετικά με την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για τις νέες έκνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, καθώς και τη δημιουργία άλλων τετελεσμένων επί του εδάφους, την απαράδεχτη εμμονή της Τουρκίας να προωθεί την απαράδεκτη λύση στη βάση δύο κρατών, αλλά και γενικότερα την επιθετική στάση της Άγκυρας έναντι της Κύπρου.

Ο Προέδρος ζήτησε επίσης από τους ομολόγους του όπως ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία προκειμένου να συμπεριφερθεί επιτέλους υπεύθυνα, επιτρέποντας την επανέναρξη των συνομιλίων για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των όσων προβλέπονται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ομοίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις απειλές της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου, τα οποία συμφώνησαν, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καταδικάζουν τη ρητορική και τις απαράδεκτες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ την καλούν να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών της ΕΕ. Αναμένουν δε από την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν όπως παραχωρηθεί το καθεστώς υπό ένταξη χώρας στις δύο πρώτες, ενώ ανοικτός παραμένει ο δρόμος και για την Γεωργία νοουμένου ότι θα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ένταξης και να καταστούν κράτη μέλη εφόσον πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στους τομείς του κράτους δίκαιου και της απονομής δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και γενικότερα εφόσον εκπληρώσουν όλα τα προαπαιτούμενα.  

Περαιτέρω και σε συνέχεια της πρωινής υψηλού επιπέδου συνάντησης με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκάνιων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε την ετοιμότητά του να παραχωρήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μετά που η τελευταία θα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στη βάση των προτεραιοτήτων που περιέχονται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τέλος, στη σημερινή συνέδρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άνοιξε και η συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου Μακρόν για δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, ως πλατφόρμας συζητήσεων που θα επέτρεπε στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, συνεργαζόμενη και με τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες δημοκρατικές αρχές και αξίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε πως εκ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής τρίτων χωρών σε μια τέτοια κοινότητα θα πρέπει να είναι ο σεβασμός του διεθνούς δίκαιου και της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των χωρών.     

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022 

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo