Ευρωπαϊκά Μιλώντας

H θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκά Μιλώντας» προσδοκά να καταγράψει σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα και ειδησεογραφία, με κυπρογενείς προεκτάσεις.   Η πανδημία COVID-19, θέματα παιδείας, οικονομίας, περιβάλλοντος, αλλά και άλλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα, αποτελούν μέρος της όλης προσπάθειας.

*Έρευνα-συγγραφή κειμένων: Παύλος Ξανθούλης

*Οι αναφορές και τα κείμενα απορρέουν μέσα από δημοσιογραφική έρευνα και δεν απηχούν θέσεις ή απόψεις του ΓΤΠ. Η χρήση των κειμένων είναι ελεύθερη, νοουμένου ότι γίνεται αναφορά στην πηγή πληροφόρησης.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo