Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Προέδρου στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Βρυξέλλες 24-25 Μαρτίου 2022

Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στις Βερσαλλίες για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - 10.03.2022

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες - 20-21.10.2021

Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2021

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για την Ημέρα της Ευρώπης - 9 Μαΐου 2020

Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Ιωάννου μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ σχετικά με την επιδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19. - Βρυξέλλες, 6/3/20

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ - Βρυξέλλες, 5/3/20

Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νουρή για τις επαφές του στις Βρυξέλλες - 25/2/20

Στιγμιότυπα από τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες – 19 και 20 Φεβρουαρίου 2020

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τις συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Κομισιόν κα Von der Leyen και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ.Tusk – Bρυξέλλες, 20/2/20

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κ. Κούσιου για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel – Βρυξέλλες, 19/2/20

Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών μετά τις συναντήσεις του με θέμα τη Δέσμη Κινητικότητας Ι. - Βρυξέλλες, 18/2/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Βρυξέλλες, 17/2/20

Δήλωση του Υπουργού Υγείας μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ σχετικά με την επιδημία του νέου κορωνοϊού - Βρυξέλλες, 13/2/20

Δήλωση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Διεθνή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Βρυξέλλες 28/01/20

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ - 27/01/20

Ο Υπουργός Οικονομικών στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) - 21/01/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (FAC) -20/1/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (FAC) - 10/1/20

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Βρυξέλλες, 18/10/19

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Προέδρου στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Βρυξέλλες 24-25 Μαρτίου 2022

Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στις Βερσαλλίες για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - 10.03.2022

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Μάριου Πελεκάνου για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες - 20-21.10.2021

Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2021

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για την Ημέρα της Ευρώπης - 9 Μαΐου 2020

Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Ιωάννου μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ σχετικά με την επιδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19. - Βρυξέλλες, 6/3/20

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ - Βρυξέλλες, 5/3/20

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τις συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Κομισιόν κα Von der Leyen και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ.Tusk – Bρυξέλλες, 20/2/20

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κ. Κούσιου για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel – Βρυξέλλες, 19/2/20

Στιγμιότυπα από τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες – 19 και 20 Φεβρουαρίου 2020

Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νουρή για τις επαφές του στις Βρυξέλλες - 25/2/20

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Βρυξέλλες, 18/10/19

Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών μετά τις συναντήσεις του με θέμα τη Δέσμη Κινητικότητας Ι. - Βρυξέλλες, 18/2/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Βρυξέλλες, 17/2/20

Δήλωση του Υπουργού Υγείας μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υγείας της ΕΕ σχετικά με την επιδημία του νέου κορωνοϊού - Βρυξέλλες, 13/2/20

Δήλωση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Διεθνή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Βρυξέλλες 28/01/20

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ - 27/01/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (FAC) -20/1/20

Ο Υπουργός Οικονομικών στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) - 21/01/20

Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (FAC) - 10/1/20

Αποποίηση: Στον ιστότοπο γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο παραχωρείται δωρεάν από το Συμβούλιο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://newsroom.consilium.europa.eu

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo