Πληροφοριακό Υλικό

Σε αυτή την ενότητα απαντούμε σε βασικά ερωτήματα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ποια η αφετηρία της Διάσκεψης;

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. David Sassoli, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. António Costa, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, και η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Ursula von der Leyen υπέγραψαν στις 10 Μαρτίου 2021 την Κοινή Δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έναρξη των συζητήσεων. 

Έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες της Διάσκεψης;

Στις 9 Μαίου 2021, την Ημέρα της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, οι συμπρόεδροι του εκτελεστικού συμβουλίου και φοιτητές Erasmus από όλα τα κράτη μέλη ήταν παρόντες στην αίθουσα της ολομέλειας, ενώ περίπου 300 πολίτες συμμετείχαν στην εκδήλωση εξ αποστάσεως.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι διεργασίες της Διάσκεψης;

Η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022 και να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης.

Ποιος ηγείται της Διάσκεψης;

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπροσωπούν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενεργούν ως κοινή προεδρία της Διάσκεψης. 

Ταυτόχρονα, έχει ορισθεί η Εκτελεστική Επιτροπή για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα επιβλέπει τις εργασίες και την διοργάνωση της Διάσκεψης.  Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων και, επί του παρόντος, αποτελείται από τους:

  • Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, εξ ονόματος του Συμβουλίου
  • Guy Verhofstadt, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη δημοκρατία και τη δημογραφία

Μετά την πορτογαλική Προεδρία, τη συμπροεδρία της εκτελεστικής επιτροπής εκ μέρους του Συμβουλίου, θα αναλάβουν οι επόμενες προεδρίες (Σλοβενία και Γαλλία).

 

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για συμμετοχή και διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της Διάσκεψης;

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Συνοπτικό Οδηγό για συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διάσκεψη μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (Συμβούλιο της ΕΕ)
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Ψηφιακή πλατφόρμα σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

 

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo